'Devlet büyük' yalanı

Yrd. Doç. Dr. Aziz Konukman, 'devlet büyük' diyenlerin ahlaksız olduğunu ifade ederek, OECD ülkelerinin içinde en küçük ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

'Devlet büyük' yalanıEmek Platformu (EP) tarafından düzenlenen 2002 yılı bütçesi değerlendirme sempozyumuna katılan Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Aziz Konukman, "devlet büyük" diyenlerin ahlaksızlık yaptığını söyleyerek, milli gelirden bütçe harcamalarına ayrılan yüzde 20.3'lük pay ile Türkiye'nin OECD ülkeleri arasındaki en küçük devlet olduğunu dile getirdi. KESK Başkanı Sami Evren de EP'nin genel grev ilan etmesinin politik bir tavır olduğunu ifade ederek, "Genel grev, ülkenin kötü gidişatı dursun, hükümet çekilsin demektir" dedi. EP'in önceki gün 2002 yılı bütçe değerlendirmelerinin yapıldığı toplantıya katılan Yrd. Doç. Dr. Aziz Konukman, 2002 yılı bütçesinin 2001 yılı bütçe sonuçlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, 2002 yılında Maliye Bakanlığı tarafından milletvekillerine sunulan rapora, uygulanan ek bütçe rakamlarının geçirilmediğini kaydetti.

Suç duyurusuEk bütçede faiz ödemeleri için belirlenen 24.6 katrilyon liranın 17.1 katrilyon lirasının bütçenin finansmanı ile ilgili olmadığının Maliye Bakanlığı tarafından açıklandığını söyleyen Konukman, "Öyleyse bu yetki parlamentodan nasıl alındı. Bu bütçe kanununa da aykırı, milletvekillerine bir suçduyurusu olarak iletiyorum. Kamuoyu yanıltılmıştır" dedi. 2002 yılı bütçe rakamlarında milli gelir içerisinde yatırım payının yüzde 2 olarak belirlendiğini kaydeden Konukman, böyle bir ülkede yüzde 4 büyüme sağlanmasının mümkün olmadığını vurguladı. Konukman, Maliye Bakanı'nın açıklamalarına göre 2000 yılında da bütçe açığının 13.3 katrilyonken Sayıştay raporlarına göre de kayıt dışı 7 katrilyon lira daha olduğunu dile getirerek, "Hükümet kayıtdışı ekonomiye savaş açtığını savunurken kendisi kayıt dışı. Demokratik ülkelerde böyle şeyler olmaz hesabı sorulur. EP ciddi bir şekilde buna karşı çıkmalı" dedi. Konukman uygulanan IMF ve Dünya Bankası politikalarının ya yoksulluk ya da yolsuzluk getireceğini söyleyerek, halka başka seçenek bırakılmadığına dikkat çekti. Devletin büyük olduğunu savunanların ahlaksızlık yaptığını vurgulayan Konukman, milli gelirden bütçe harcamalarına ayrılan payın yüzde 42.2 faiz giderleri düşürüldüğündü ise bu payın yüzde 20.3'e düştüğünü bildirdi. "Devlet büyük" sözlerinin gerçek hiçbir yanı olmadığını dile getiren Konukman, sosyal harcamalara ayrılan payın, 1992'de yüzde 26.1 iken 2001'de 14.6'ye 2002'de de 13.6'ya düşürüldüğüne dikkat çekerek, sermayeye aktarılan dolaysız rantın da tersine yıldan yıla arttığını ifade etti. Konukman, Türkiye'de 1999 yılında kamu harcamalarının milli gelire oranının yüzde 46.5, faiz harcamalarının çıkarılması durumunda da yüzde 31.2'ye düştüğünü belirtirken, OECD ülkelerinde sapmanın da 5 puanda kaldığını ifade etti. Konukman OECD ülkeleri içinde en küçük ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.

'Eyleme dökmeliyiz'Konukman'ın ardından söz alan Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Kemal Derviş'in "Tek amacımız borçları döndürmek" sözleri ile Başbakan Bülent Ecevit'in de "IMF'nin kucağına düşmüşseniz yatırım ve istihdam yapamazsınız" dediğini hatırlatarak, bu olumsuzluklara müdahale edilmesi gerektiğini dile getirdi. KESK Başkanı Sami Evren ise EP'in bütçe hazırlıklarında taraf olması gerektiğini kaydederek, 2002 yılı bütçesine karşı da ciddi örgütlü, bir tepki geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Evren, EP'in genel grev kararının politik bir karar olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin kötü gidişatına "dur" ve hükümete "git" demek için genel grevin anlamlı olduğunu dile getirdi. DİSK Başkanı Süleyman Çelebi de EP'in sosyal diyalog çerçevesinin dışına çıkması gerektiğini söyleyerek, "Bu kez alternatif programı yalnız sunmakla yetinmeyip, eylemliliğe dönüştürmek zorundayız" dedi.
www.evrensel.net