Genel grev talebi

Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU)'nun tüm dünyada düzenlediği Küresel Eylem Günü nedeniyle dün İstanbul ve İzmir'de de işçi ve emekçiler alanlara çıktı.

Genel grev talebiUluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU)'nun tüm dünyada düzenlediği Küresel Eylem Günü nedeniyle dün İstanbul ve İzmir'de de işçi ve emekçiler alanlara çıktı. Her iki ilde de 1000 kişinin katıldığı eylemlerde mücadelenin süreciği vurgulanarak, genel grev uyarısı yapıldı. İstanbul'da DİSK ve KESK tarafından düzenlenen eyleme Türk-İş kitlesel olarak katıldı. KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen, SES ve Eğitim-Sen üyeleri ile direnişteki Aktif Dağıtım işçileriyle birlikte gelen TÜMTİS, Belediye-İş ve Haber-İş'in katıldığı eyleme EMEP, ÖDP ve tutuklu yakınları da destek verdi. Aksaray Metro önünde yapılan ve 1000 kişinin katıldığı eylemde sık sık "Savaşa değil, emekçiye bütçe", "Direne direne kazanacağız", "İşçi, memur el ele, genel greve", "İş, ekmek, özgürlük" sloganları atıldı. KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Şehmuz Erol, yaptığı açıklamada, tüm dünyadaki işçi ve emekçilerin, haklarına sahip çıkmak amacıyla eylem yaptıklarını belirtti. Sermayenin savaş ve kriz bahanesiyle sürdürdüğü saldırılara karşı emekçilerin ve halkların kardeşliğini, dayanışmasını yükseltmek gerektiğini vurgulayan Erol, insanca bir yaşam için gerekli ortam sağlanıncaya kadar mücadelelerinin süreceğini kaydetti. Dünya Ticaret Örgütü'nün Katar'daki toplantısının da protesto edildiği eylemde, İşçi gazetesi okuru iki kişi gözaltına alındı.

Yanıt genel grev olacak İzmirli işçi ve emekçiler de işyerlerinden ve fabrikalardan çıkarak Konak Sümerbank önünde toplandılar. Türk-İş, DİSK, KESK, Hak-İş üyesi işçi ve emekçilere EMEP, ÖDP, HADEP, SİP, DSİP ve İHD yönetici ve üyeleri de katıldı. IMF hükümetine ve savaşa karşı genel greve gidilmesini isteyen 1000'i aşkın kişi, eylem boyunca "Yoksulluk, yolsuzluk düzenine son", "Kahrolsun IMF, bağımsız Türkiye", "Amerikan askeri olmayacağız", "İşçi, memur el ele, genel greve", "Yaşasın sınıf dayanışması", "Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz" sloganlarını attılar. Eylemde Türk-İş adına konuşan Ege Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakçı, küreselleşmenin yarattığı tahribata karşı bütün dünyada alanlara çıkıldığını hatırlatarak, Türkiye işçi ve emekçilerinin de işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa ve savaşa karşı alanlarda olduğunu belirtti. Kundakçı, "Ülke çıkmaza girdi. İşçilere, emekçilere sefaleti dayatıyorlar. 50 yıllık haklarımız elimizden alınmak isteniyor. Kıdem tazminatlarımız kaldırılmak, insanlar zorla emekli edilmek isteniyor. Siyasi iktidara bu yaptığınız yanlış demek için alanlardayız. Siyaseti, ekonomisi dibe vurmuş iktidara güle güle demenin zamanı çoktan geçti" diye konuştu.

EP için mücadeleDİSK, KESK ve Hak-İş adına hazırlanan ortak metni okuyan SES İzmir Şube Başkanı Mevlüt Ülgen ise IMF ve DB aracılığıyla uygulanmakta olan ekonomik program nedeniyle ülkenin ve halkın sorunlarının her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Ülgen, "Emek Platformu tarafından hazırlanan alternatif programın, her zamankinden daha fazla geçerli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu programın hayata geçirilmesi için ülkesini seven tüm kesimlere ve özellikle uygulanan programdan büyük zarar görmekte olan çiftçiler, esnaf ve sanatkârları birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz" dedi.
www.evrensel.net