Dünya çapında eylem

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantısı bugün Katar'da başlıyor. İşçi sendikaları ve küreselleşme karşıtları toplantıyı protesto edecekler.

Dünya çapında eylemEn büyük uluslararası sermaye örgütü olan Dünca Ticaret Örgütü (DTÖ)'nün 4. Bakanlar Konferansı'nda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yeni dayatmalarda bulunulacak. Özellikle hizmetler sektöre başta olmak üzere tarım, çevre gibi alanlardaki mevcut kısıtlamaların ve korumacı politikaların kaldırılmasının görüşüleceği konferans Katar'da bugün başladı. DTÖ toplantısı bütün dünyada yapılacak eylemlerle protesto edilecek.13 Kasım'a kadar devam edecek olan 4. Bakanlar Konferansı ile ABD'nin Seattle kentinde yapılan ve başarısızlıkla sonuçlanan 3. Bakanlar Konferansı'nın eksiklerinin tamamlanması hedefleniyor. DTÖ'nün 4. Bakanlar Konferansı'nda yeni bir başarısızlığa uğramak istemeyen sermaye, bazen gizli, bazende gayrıresmi toplantılarla sorunsuz bir gündemi oluşturmak için büyük çaba harcıyor. Ancak dünya çapında aynı gün büyük eylemlerle DTÖ politikaları protesto edilecek.

ICFTU'dan çağrıDTÖ'nün protesto edilmesi için yüzlerce örgüt çağrı yaptı. Dünya çapında örgütlenen eylemlere ilk kez dünyanın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu olan Hür İşçi Sendikalar Konfederasyonu (ICFTU) da katılıyor. ICFTU üye sendikalara yaptığı çağrıda, bütün ülkelerde eylemlerin düzenlenmesi ve bu eylemlerin özgül taleplerle birleştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ulusal sendikaların ülkelere ilişkin özgül taleplerin yanısıra tek tek işyerlerinin özgül taleplerinin de bu eylemlerle birleştirilebileceğini belirttiği açıklamasında, "Bölgelerimizde ve işyerlerimizde ne kadar çok eylem yaparsak sesimiz o kadar çok duyulacaktır" denildi.Alman Sendikalar Birliği (DGB) ve üye sendikalara yaptıkları çeşitli açıklamalarda ICFTU'nun eylem çağrısına bütün işyerlerinden ve şehirlerden cevap verilmesini talep ettiler. Birleşik Hizmet Sendikası da şubelerine gönderdiği çağrıda, 10 Kasım gününü şehirlerde eylem günü olarak değerlendirilmesini istedi. Sendikaya bağlı bütün işletmelerin eylemler hakkında bilgilendirilmesini istenen çağrıda, "İşyerlerindeki sendikal temsilciliklerimizin ve üyelerimizin 10 Kasım günü eylem ve etkinliklere katılması için özel çaba harcanmalıdır" denildi. DGB'ye üye diğer sendikalar ise yaptıkları açıklamalarla bütün örgütlerinin DGB'nin çağrısına uygun davranmalarını ve eyleme katılmalarını istediler.

Destek büyüyorIG Metall DGB Yönetim Kurulu'nun Katar'daki konferans ile ilgili aldığı kararın bütün sendika birimleri için geçerli olduğunu ve yaygınlaştırılmasını bildirdi. Almanya'da sendikaların yanısıra onlarca örgüt 8 Kasım gününden itibaren eylemlere çağrı yaptı. Aralarında Attac, Bund, Medico international bulunduğu örgütler en geniş katılımın sağlanması değişik çağrılar çıkardılar.Attac ve Medico international, "DTÖ sağlığa zararlıdır" başlığıyla ortak yayınladıkları bir bildirgede, dünyada yeterince servet olduğuna dikkat çekilirken, "Buna rağmen basın, politikacılar ve ekonomi çevreleri kamu sağlık sisteminin ödenemezliği ileri sürerek, sadece varlıklıların sağlığını garanti altına alacak olan bir bütün olarak özelleştirilmesini talep ediyorlar" denildi. Örgütler DTÖ'nün konferansında GATS ve TRIPS sözleşmelerine dikkat çekerek, "Bu sözleşmelerde getirilen öneriler yürürlüğe girmesi milyonlarca insanın sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir" denildi. GATS sözleşmesi hizmeti işlerinin yeniden düzenlenmesini içerirken TRIPS sözleşmesi ise ilaçların patent haklarının uluslararası korunmasını içeriyor.
www.evrensel.net