Danıştay, işçi statüsündeki mühendisi haklı buldu

Danıştay, işçi statüsündeki mühendisi haklı buldu

DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu, bir mühendisin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı davayı kabul etti. Aras Elektrik Dağıtım AŞ Bayburt İl Müdürlüğünde 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi statüde elektrik mühendisi olarak görev yapan davacı, kapsam dışı personel sayılar

DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu, bir mühendisin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı davayı kabul etti. Aras Elektrik Dağıtım AŞ Bayburt İl Müdürlüğünde 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi statüde elektrik mühendisi olarak görev yapan davacı, kapsam dışı personel sayılarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin söz konusu şirketin işleminin iptali istemiyle dava açtı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, işçi statüsünde mühendis olarak görev yapan ve sendika üyesi olmadığı gibi toplu iş sözleşmesinin taraflarınca toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında tutulan davacının belirtilen hukuki durum karşısında kapsam dışı personel olduğunun kabulü gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, davacının TEDAŞ’ın özelleştirme kapsam ve programına alındığı tarihten sonra işe başlamış olmasından dolayı geçici 21. madde hükmünden yararlandırılmamasının da hukuken olanaklı olmadığı kaydedildi.

Bu itibarla, 2004’ten itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi ile mühendis olarak çalışan ve yasa değişikliğinden sonra aynı pozisyonda görev yapmaya devam eden davacının nakil hakkı korunan personel olması nedeniyle, kapsam dışı personel sayılarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı verilmesi gerekirken; bu yöndeki başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediğine oy çokluğuyla karar verildi. (ANKARA)

www.evrensel.net