Üretici alanlara iniyor

Gücünü üreticiden alan Tür Köy-Sen kasımın son haftasından başlayarak birçok ilde yapacağı mitingler ile üretimin bitirilmesine izin vermeyeceğini alanlarda duyuracak.

Üretici alanlara iniyorTürkiye Köylü Sendikası (Tür Köy-Sen) IMF ve DB başta olmak üzere AB, ABD ve uluslararası kurumlarla yapılan tüm antlaşmaların iptali talebini ve üretimden vazgeçmeyeceklerini duyurmak için alanlara inme ve Emek Platformu (EP)'na katılma kararı aldı. Tür Köy-Sen merkez ve şube yöneticileri, hafta sonu Ankara'da düzenledikleri toplantıda bugüne kadar yaptıkları örgütlenme çalışmalarını, tarımı bitirmeye yönelik politikaları ve alınacak tavrı değerlendirdi. Yaklaşık 20 ilden toplantıya katılan üreticiler, kasımın son haftasında Trakya'da merkezi, 20 Kasım'dan sonra da diğer illerde üretimden vazgeçmeyeceklerini uluslararası kurumlar ve onun işbirlikçisi hükümete haykırmak için miting düzenleme kararı aldı. EP'ye katılma ve platformun bundan sonraki eylemlerine ve kararlarına destek vereceklerini açıklayan üreticiler, Türkiye'ye üretimsizliği, yoksulluğu dayatan politikalara karşı mücadele veren tüm güçlerle birlikte hareket edeceklerini dile getirdiler. Toplantıda konuşan Tür Köy-Sen Genel Başkanı Şevki Konur, tarım üzerinde oynanan oyunların Türkiye'de üretimi bitirmeyi hedefleyen emperyalist tekellerin bir oyunu olduğunu belirterek, Türkiye'nin dört bir tarafında Tür Köy-Sen'e katılarak gücünü birleştiren üreticinin bu oyunlara izin vermeyeceğini dile getirdi. Sendikanın Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Abdullah Varlı, son 20 yılda Türkiye tarımının büyük bir kumpas altına alındığını vurgulayarak, kendi tarımlarını koruma altına alan ABD ve Avrupa ülkelerinin uluslararası kurumları aracı sokarak çeşitli antlaşmalarla Türkiye tarımını sinsice bitirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Tarım ile ilgili örgütlerin üreticiye sahip çıkmadığını, tüm politikalara karşı sessiz kaldığını ifade eden Varlı, Tür Köy-Sen'in, üreticiye kendi gücüyle tüm saldırılara karşı durabileceğini göstermek amacı ile kurulduğunu vurguladı. Varlı, uluslararası kurumların verdiği kredilerin bir kısmının tarımı bitirme politikalarının kamuoyunda meşrulaştırmak için harcandığını ifade ederek, "Uluslararası kurumların satın aldığı bazı bilim adamları Türkiye'de tarıma ayrılan paranın çok fazla olduğunu dillendirerek, oynanan oyunda figüranlık yapıyorlar. Ancak Avrupa'yı, Amerkiya'yı örnek veriyorlar. Türkiye'de tarımla uğraşan insanların yüzde 92.5'u ilkokul mezunu, bu insanlar üretimden uzaklaştırıldıktan sonra nerde istihdam edilecekler? Bu soruya verecekleri bir cevap yok. Avrupa ve Amerika'da tarımla ilgilenenlerin yüzde 8'e indirilmesi yüzyılı bulmuştur. Çiftçinin cebine giren paranın, yüzde 39'u yabancı ülkelerde devlet tarafından karşılıksız veriliyor" diye konuştu. Varlı, üreticinin tüm yapılanlara karşı hakkını savunacak gücü olduğunu vurgulayarak, bu nedenle Tür Köy-Sen'in örgütlenme çalışmalarına hız vermesi gerektiğini söyledi. Malatya Şube Başkanı Hayri Yıldırım ise üreticinin ekmeğinin gittikçe küçüldüğüne dikkat çekerek, "Biz sistemin istediği şekilde hareket etmiyoruz. Pancarımızı, tütünümüzü elimizden aldılar. Bizi yoksullaştırdılar. Bunları söylediğimiz için sürekli önümüze engeller koyuyorlar. Ekmeğimiz tamamen tükenmeden sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi. Polatlı Temsilcisi Hasan Bilgiç de üreticinin haklarına sahip çıkması için örgütlü olması gerektiğinin altını çizerek, üreticinin haklarını savunan Tür Köy-Sen'in güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Mudanya Şube Başkanı Mehmet Eker, "İşçi sınıfının mücadelesini örnek almalıyız. Sendikal mücadeleden bahsetmek istiyorsak, TÜMTİS'in mücadelesini örnek almalıyız, TÜMTİS kadar güçlü olmalıyız" diye konuştu. Urfa Temsilcisi Hasan Gören ise çalışmalar sırasında her köye, her insana 20 defa gidildiğini anlatarak, sistemin örgütlemiş olduğu yapıların üreticilerin örgütlenmesine engel olmaya çalıştığını vurguladı. "Son 1 yılda öyle bir hale geldik ki, artık traktör sabihi olanlar utanıyor. İnsanlar traktöre mazotu pet şişe ile alıyor. Çoğu zaten traktörünü sattı" diye konuştu.

Gazetemize ziyaretTür Köy-Sen merkez yöneticileri, Ankara'da yapacakları bir dizi ziyarete gazetemizden başlayarak, Evrensel'in üretici sorunlarına yönelik haberleri için teşekkür ettiler. Bundan sonra da Evrensel'i yanlarında görmek istediğini belirten üreticiler, örgütlenme çalışmaları sırasında sistemin tüm güçleriyle kendilerine engel olmak istediklerini, ancak üreticinin sabrının kalmadığını ve sendikasına sahip çıktığını dile getirdiler. Ankara Temsilcimiz Fevzi Argun da Türkiye'de her kesimin yaşadığı sorunların kaynağının aynı olduğunu belirterek, Evrensel'in bundan sonrası için de üreticinin sesini duyurmaya devam edeceğini dile getirdi. Yönetenlerin kulaklarının sağır olduğunu ifade eden Argun, üreticinin sorunlarının aşılmasında örgütlenmenin önemine dikkat çekti.
www.evrensel.net