Resmen resesyon!

Liberal iktisatçıların tahminlerini altüst eden büyüme rakamları; dünya ekonomisinin "eşzamanlı durgunluğa" girmekte olduğunu doğruladı.

Resmen resesyon!ABD ekonomisi, sekiz yıldan bu yana ilk kez küçüldü. Açıklanan rakamlara göre ekonomik büyüme, yılın üçüncü çeyreğinde ilk kez eksiye düşerek, yüzde -4 olarak gerçekleşti. Bush yönetimi ve liberal iktisatçıların tahminlerini altüst eden bu rakam; dünya kapitalist ekonomisinin "eşzamanlı bir durgunluğa" girmekte olduğunu doğruladı. Japon ve Avrupa ekonomileri için gelecek yeni rakamlar, tabloyu tamamlayacak.

Sorumlu halkmış!ABD Başkanı George W. Bush, tekellere sağladığı olağanüstü vergi indirimlerine rağmen ortaya çıkan bu manzaranın sorumluluğunu, "tüketici güvenindeki azalma"ya bağladı. Bush, Amerikalıların "teröre karşı verilen yanıt" nedeniyle şok içinde olmasının "doğal" olduğunu söyleyerek, "Ne de olsa savaştayız" diye konuştu. Krizin gerçek nedenini gizleme amacını taşıyan bu demeç, ABD'li burjuva iktisatçıların bir süredir yürüttüğü "tüketiciye yüklenme" politikasının en üst perdeden benimsendiğini gösteriyor. Bu çevreler, ekonomik krizin suçunu adeta "daha çok mal satın almayan" Amerikan halkına yüklüyorlar.

Şark cephesi...Diğer yandan, Japonya Merkez Bankası, Japon ekonomisinin "Mart 2003'e kadar küçülmeye devam edeceğini" ilan ederek durumun vehametini ortaya koydu. Alman iktisatçılar ise, henüz "iyimser" görünüyor. Bu çevrelere göre AB'nin motor gücü olan Alman ekonomisinde bu yılki ortalama ekonomik büyüme, yüzde 0.7 oranında gerçekleşecek. 2002 başlarından itibaren, bu rakamın da eksiye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.ABD'li uzmanlar, 0.4 oranındaki küçülmenin ardından, yılın son çeyreğinde yüzde 1'lik bir küçülme yaşanabileceğini kaydettiler. İki çeyrek dönem boyunca (altı ay) yaşanan küçülme, resmen "resesyon" olarak adlandırılıyor. Uzmanlar, bundan sonraki dönemlerde de herhangi bir olumlu belirti beklemiyorlar.

Fatura emekçilereDünya Bankası, çarşamba günü yayınlanan yıllık Küresel Ekonomik Öngörüler raporunda, 2001 yılı sona ererken, "küresel ekonominin durgunluğa gömülmekte olduğu" uyarısında bulunmuştu. Banka, bu durgunluğun faturasının, kitlesel işten atmalar yoluyla emekçilere çıkacağını da gizlememişti.ABD Merkez Bankası, durgunluğu önlemek için bu yıl içinde faiz oranlarını 9 kez indirdi ve hükümet, şirketlerin vergilerini büyük ölçüde indiren yeni bir yasa çıkardı. Japonya'da ise, tüketimi artırmak için faiz oranları, neredeyse sıfıra indirilmiş durumda. Ancak bütün bunlar, dev kapitalist ekonomileri kurtarmaya yaramadı.
www.evrensel.net