Kamu hizmetleri tekellere bırakılıyor

Hükümetin hazırladığı Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı'na sendikaların tepkisi sürüyor.

Kamu hizmetleri tekellere bırakılıyorDİSK Genel-İş Adana Bölge Şubesi, kamuoyuna Yerel Yönetimler Reformu olarak tanıtılan yasa tasarısını eleştirdi. Şube binasında açıklama yapan Şube Başkanı Emin Sosar, belediyelerin içinde bulunduğu mali sorunlar nedeniyle sürekli gündemde olan yasa tasarısı ile belediyelere daha fazla yetki ve kaynak verileceği iddiasının gerçekçi olmadığını söyledi. Yasa tasarısında bugüne kadar merkezi idare tarafından yerine getirilen eğitim ve sağlık gibi bazı önemli kamu hizmetlerinin belediyeler ve il özel idarelerine bırakılmasının sözkonusu olduğunu kaydeden Sosar, yine bazı bakanlıklar eliyle yürütülen hizmetlerde de yerel yönetimlerin yetkili kılınacağını bildirdi.

Hizmet ticarileştiriliyorYasa tasarısının devlet hizmetlerini ve yönetimini yeniden yapılandırma işlevini göreceğini belirten Sosar, "Yasa tasarısı, belediyelerin gelirlerinde artışlar öngörmektedir. Ancak bu artışlar yeni vergiler konularak ya da mevcut vergilerin oranını arttırılarak veya belediye paylarını arttırmak yoluyla sağlanmaktadır. Tasarı, hem yerel yönetimlere bıraktığı ve bugüne kadar merkezi idare eliyle yürütülen temel kamu hizmetlerini, hem de belediye hizmetlerini bütünüyle piyasaya açarak ticarileştirmektedir" şeklinde konuştu. Bu stratejinin küreselleşme ideolojisinin yerelleştirme politikasının bir ifadesi olduğunu vurgulayan Sosar, bu politika ile ne halkın yerel yönetimlere daha fazla katılmasının ne de demokrasinin gelişmesinin sağlanamayacağını ifade etti. Tasarı ile temel kamu hizmetlerinin ulus ötesi dev şirketlerinin taleplerinin karşılandığına işaret eden Sosar, tasarının Türkiye'nin imzaladığı GATS Anlaşması'nın öngördüğü düzenlemeleri de yaptığını belirtti. Tasarının kamu hizmetleri, kamu örgütleri, emekçi yerel halk ve işçilerin çıkarları açısından kabul edilemez olduğunu kaydeden Sosar, örgütlü emek güçlerini ve kamu hizmeti yaklaşımıyla belediyecilik yapan belediye yönetimlerini daha etkin olmaya çağırdı.
www.evrensel.net