Toprak dağılımı dengesiz

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Oğuz Yurdakul, GAP'taki toprak dağılımının dengesiz olduğunu söyledi.

Toprak dağılımı dengesizÇukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Oğuz Yurdakul, GAP bölgesinde arazinin mülkiyet açısından dağılımının dengesiz olduğunu belirterek, "Bölge'de tarımla uğraşan ailelerin yüzde 40'ı kadarı topraksızdır" dedi. Prof. Dr. Yurdakul, yaptığı açıklamada, sulu tarımın bölge insanının sosyoekonomik yapısında olumlu gelişmeler yapacağının bir gerçek olduğunu söyledi. Bölgedeki arazi dağılımındaki dengesizlikler nedeniyle bölgede meydana gelebilecek değişimlerden çok az sayıda çiftçinin etkileneceğini belirten Prof. Dr. Yurdakul, "GAP bölgesinde arazinin mülkiyeti açısından dağılımı dengesizdir. Bölgede tarımla uğraşan ailelerin yüzde 40'ı kadarı topraksızdır. İşletmelerin önemli bir bölümü yarıcı, kiracı veya ortakçı topraksızlar tarafından işletilmekte ve bölgede bu nitelikli işletmeler giderek yaygınlaşmaktadır. İşletmelerin yüzde 45.4'ü 50 dekardan daha az arazi varlığına sahiptir. Bu işletmelerin büyük bölümü yaşayabilir işletme olma niteliğini kaybetmiştir" dedi.

Düzenleme gerekProf. Dr. Yurdakul, ölçek altı işletmeleri yaşayabilir işletmeler boyutuna çıkarmak, topraksızların kısmen de olsa toprak sahibi olmalarına yardımcı olmak ve kiracı, ortakçı ile yarıcılık ilişkilerini düzenlemek gerektiğini ifade ederek, "Ayrıca dünyada çok sayıda ülkede rastlanılan tarımsal arazi piyasası bilgilendirme ve yönlendirme kurumu oluşturulmalı ve topraksız ya da az topraklı çiftçilerin arazi piyasasına alıcı olarak girmeleri ve böylece piyasanın bu amaçla, en kıt faktör durumunda olan toprak ve onu kullanımının düzenlenmesi önem kazanır" diye konuştu.
www.evrensel.net