Fotoğraf: AA

Gençler 4 Kasım'da alanda

Gençler, 4 Kasım günü Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nda "Parasız, bilimsel, anadilde eğitim - İş, barış, özgürlük" mitingi düzenliyor.

Gençler 4 Kasım'da alandaEmek Gençliği, HADEP Gençliği, Sosyalist Eylem Gençliği ve Özgür Gençlik, 4 Kasım'da Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nda "Parasız, bilimsel, anadiyde eğitim - İş, barış, özgürlük" başlıklı mitingi düzenleyecek. Dün İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında, tertip komitesi adına Eren Araman, açıklama yaptı. Açıklamada, mitingin emperyalist saldırganlığa, eğitimde fırsat eşitsizliğine, üniversitelerdeki YÖK düzenine, işsizliğe, Kürt gençlerinin anadilinde eğitim hakkının verilmemesine ve hücre tipi cezaevlerine karşı yapılacağı belirtildi.

'Halk zarar görüyor'Açıklamada, "Yoksul ve mazlum bir halkın üzerine yağan bombalar emperyalizmin iğrenç yüzünü birkez daha çıkardı tarih sahnesine" denilerek ABD'nin Afganistan'a saldırısına değinildi ve dünyayı kendi çıkarları için kana bulamaya hız veren emperyalist haydutların kendi terörizmlerini meşrulaştırmaya çalıştıkları vurgulandı. Siyasal iktidarların Türkiye'yi açlığın, sefaletin, işsizliğin ülkesi haline getirdiğini söyleyen Araman, "İktidarın yaptıkları yetmiyormuş gibi şimdi de ülkeyi savaşa sürüklüyorlar. Gençliğimizi emperyalistlerin askeri olmaya zorluyorlar. Sorunlarımızın çözüm yolu savaş değildir. Savaşın ölüm, baskı, gözyaşı, daha fazla işsizlik ve yoksulluk olduğunu tarihimizden biliyoruz" diye konuştu. Mitinglerini duyuran gençler, Yeni Dünya Düzeninin ilanıyla birlikte, kendisini "huzur, bolluk, eşitlik ve barış" vaatleriyle sunan kapitalizmin gerçek yüzünün ortaya çıktığını belirttiler. Özellikle 57. Hükümet tarafından uygulanan IMF programlarıyla ülke halkının daha fazla açlık, işsizlik ve yoksullukla yüz yüze getirildiğini ifade eden Sinan Araman, "Bazılarının 'ülkemizin geleceği' dedikleri gençliğimizin durumu ise daha da içler acısı bir durumda. Başta sanayi siteleri olmak üzere küçük atölyelerde çalışan yüzbinlerce genç sistemin kendi yarattığı kriz bahanesiyle işten atıldılar. İyi kötü bir işte çalışan gençler ise işsizlikle tehdit edilerek zorunlu mesailere bırakılıp düşük ücretle sendikasız ve sigortasız çalıştırılıyorlar" dedi.

'Ticaret değil eğitim!'Eğitimi ticarethane, öğrenciyi ise müşteri olarak gören anlayış yüzünden ekonomik durumları kötü olan onbinlerce gencin eğitim hakkından yararlanamadığına dikkat çekilen, gençlerin açıklamasında, "Şu anda yüzbinlerce genç üniversite kapılarının önüne yığılmış durumda. Zor bela kapılardan içeri girebilenleri ise YÖK'ün cenderesi altındaki antidemokratik, kalitesiz ve bilimsellikten uzak bir okul yaşamı bekliyor. Özel üniversitelerin sayısı hergün artarken, çoğunluğu emekçi çocuklarının okuduğu devlet üniversiteleri ise yoğun olanaksızlıkların içine sürükleniyor" denildi. Eğitim sisteminin bütünüyle eşitsizlikler ve adaletsizliklerle dolu olduğunu dile getiren gençler, yaşanan sorunların bir başkasının ise Kürt gençlerin, ana dilde eğitim haklarından yoksun bırakılma adaletsizliği olduğunu vurguladı. Araman, vazgeçilmez ve tartışılması bile çağdışı olan anadilde eğitim hakkı, sorununun, Anayasa değişikliğiyle de ortadan kaldırılmadığına dikkat çekerek, AB'ye hoş görünmek amacıyla yapılan değişikliklerle, geçiştirmeci bir politika izlendiğinin altını çizdi. Araman, "Ülkemizde farklı kültürlere ve dillere sahip gençlerin tek bir dile ve kültüre maruz bırakılması ve toplumdan dışlanarak potansiyel birer suçlu olarak görülmesine karşıyız" dedi.Açıklamada, F tipi cezaevlerine karşı başlatılan ölüm oruçlarının bir yılı aştığına da değinilerek, tekrar diyalog sürecinin başlatılması istendi ve gençlerin sadece içerde değil dışarda da yaşamın hücreleştirilmesine karşı oldukları ifade edildi. Tertip komitesinin açıklamasında son olarak, başta gençler olmak üzere bütün kitle kuruluşları, öğrenci örgütleri ve sendikalar mitinge katılmaya çağrıldı.
www.evrensel.net