2001'den de beter

IMF bütçesi olan 2002 bütçesinin Meclis'teki maratonu başladı.

2001'den de beter IMF bütçesi olan 2002 bütçesinin Meclis'teki maratonu başladı. Bütçeyi, dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunan Maliye Bakanı Sümer Oral'ın, 2001 yılının zor geçtiği, bu şartlarda 2002 bütçesini hazırladıkları, 2002'de "istikrar programı"nın daha kararlı uygulanacağı şeklindeki sözleri, işçi ve emekçiler için yeni saldıların mesajı oldu. Bütçe gelirlerini artırıcı önlem olarak lanse edilen "ek tedbirler" adı altında sürdürülen hazırlıkların ise bayram sonunda hükümet tarafından açıklanacağını ifade eden Oral, bütçenin asıl amacının borcu döndürmek olduğunu da itiraf etti.Plan ve Bütçe Komisyonu'na bütçe tasarısını sunan Bakan Oral, ABD ve Japonya başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde yaşanan durgunluklara dikkat çekerek, 2000 yılında yüzde 4.7 oranında büyüyen dünya ekonomisinin, 2001 yılında ancak yüzde 2.6 büyüyebildiğini, dünya ticaret hacminin de yüzde 2.7'ye düşmesinin beklendiğini söyledi. Uygulandığı tarihten beri iflas eden istikrar programını savunarak, programın asıl hedefinin Kopenhag kriterlerine uyum olduğunu kaydeden Oral, AB'nin gelişmeleri yakından izlediğini, 2001 yılı Nisan ayında Mali İzleme Süreci'nin ilk aşaması olarak da ülkenin borç durumu ve bütçe açığı rakamları konusunda AB'ye bilgi sunulduğunu ifade etti.Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranının 1999'da yüzde 52.7 iken, 2000'de yüzde 56.8'e, bütçe gelirlerinin giderleri karşılama oranlarının ise yüzde 67.4'den yüzde 71.6'ya yükseldiğini itiraf eden Oral, bütçe giderlerinde en büyük kalemi oluşturan borçlar hakkında da bilgi verdi. Dış borç stokunun 2001 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 111.9 milyar dolara gerilediğini, bu dönemde 7.6 milyar doları ana para ve 3.7 milyar doları faiz olmak üzere toplam 11.3 milyar dolar dış borç ödemesi yapıldığını anlattı. İç borç stokunun da Eylül ayında 105.8 katrilyon lira olduğnu itiraf eden Oral, 2001 yılı Şubat krizini, "mali piyasalarda yaşanan dalgalanmalar" olarak göstererek, bunun dengeleri bozduğunu o nedenle programın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin ortaya çıktığını savundu.2000 yılında vergi gelirlerinin yüzde 77.1'i, 2001'de ise yüzde 105.3'ü kadar faiz ödemesi yapıldığı gerçeğini de itiraf eden Oral, 2002'de bu oranın yüzde 73.9'a düşeceği hayalini dile getirdi.

Yağmalama sürecekOral, bütçeyle birlikte 2002 yılında kamuda insan kaynaklarının verilmi kullanılması ve kamu hizmetlerinde etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla, kuruluşların memur, işçi, sözleşmeli personel kadrolarında norm kadro uygulaması çalışmalarını hızlandıracaklarını da söyledi. Açıktan memur atanmasını sınırlandıracaklarını, zorunlu olmadıkça yeni hizmet binası yapılmayacağını kaydeden Oral, hazineye ait taşınmaz malların biran önce satışını planlayıp, tarım arazilerinin satışını düzenleyen kanunda başvuru süresini de iki yıl daha uzattıklarını söyledi. Bakan Oral, bütçede öne çıkan iki unsurun, "borcu döndürmek ve ekonomiyi canladırmak" olduğunu söylerken, bütçenin faiz ve borç bütçesi olduğunu da itiraf etmiş oldu. Bütçelerin tahmin olduğuna, önemli olanın ise uygulama ve gerçekleşmeler, hedeflere ne ölçüde yaklaşıldığı olduğuna vurgu yapan Oral, 2001 yılında uygulanan programın 2002'de de kararlı ve disiplinli bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.
www.evrensel.net