Sömürgecilik yasası

TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, Kemal Derviş'in ısrarı ile hazırlanan Kamu İhale Yasası taslağının Türkiye'nin 25 ila 35 milyar dolar arasında bulunan pazarını koşulsuz yabancı sermayeye açmaya hizmet ettiğini vurguladı.

Sömürgecilik yasasıTMMOB Başkanı Kaya Güvenç, Kamu İhale Yasası'nın amacının kamu alımlarının yabancı şirketlere açılması olduğunu dile getirerek, IMF'nin çıkarılması için direktif verdiği ihale yasasının tartışılmadan, kamu alımlarını yabancı şirketlere açacak şekilde çıkartılmaya çalışılmasının ülke çıkarları açısından bir tehdit olduğunu belirtti. Güvenç, dün yaptığı basın toplantısında, Devlet Bakanı Kemal Derviş'in ihale yasasının bir an önce çıkması konusundaki ısrarına tepki göstererek, Türkiye'nin kalkınması ve halkın refah düzeyinin yükseltilmesi için Kamu İhale Yasası'nın önemli olduğunu ifade etti. Güvenç, yolsuzlukları önleme gerekçesiyle yeniden düzelenmek istendiği belirtilen yasa taslağı üzerinde çalışmaların büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğünü söyleyerek, düzenlemenin amacının kamu alımlarını yabancı şirketlere açmak olduğuna dikkat çekti. Kamu ve özel sektör kaynaklarının yetersizliği ve altyapının rekabete uygun olmaması nedeniyle ihalelerde yerli firmaların rekabet şansının olmayacağını ifade eden Güvenç, "Taslak eşit olmayanlara eşit koşullar sağlamak gibi bir anlayış benimsemektedir. Bu uygulamayla ne yerli sanayimizin, ne reel sektörümüzün ne de eğitilmiş insan gücümüzün geliştirilmesi mümkün olacaktır. Uluslararası tahkim nedeniyle de firmaların eşitsizliği artacaktır" dedi. Güvenç, yabancı şirketlere hizmet edecek, Türkiye'nin sömürgeleşmesi yolunda yeni bir adım olacak yasa taslağının Türkiye'nin 25 ila 35 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen pazarının koşulsuz olarak yabancı sermayeye açılmasını sağladığını vurguladı. Güvenç, ülkelerin kamu alımlarını ulusal politikalarının ve kalkınma planlarının gerçekleştirilmesinde, kamusal kaynakları kalkınmanın stratejik önceliklerine göre yönlendirmenin önemli bir aracı olarak kullanırken hazılanan taslakta bu anlayışın yer almadığını dile getirdi. Taslakta ilginç olan bir başka konunun da yasanın yürürlük tarihinin 2004 yılına bırakılmış olması olduğunu kaydeden Güvenç, ancak Derviş'in yasanın bir an önce çıkmasını ve yürürlüğe konmasını istediğini hatırlattı. Güvenç, "Bu telaşı bilmek bizim hakkımızdır. Sayın Derviş'in yasanın temel hükümlerini ve acele etmesinin nedenlerini bütün yönleriyle kamuoyuna açıklamalıdır" dedi.
www.evrensel.net