24 Ekim 2001 01:00

TOBB'un çözümü hak gaspı

"Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı raporda topladığı taleplerini hükümete ileten TOBB'un çözümlerinin başında özelleştirmenin hızlandırılması, kamu kaynaklarının kendilerine aktarılması ve işgüvencesi yasa tasarısının geri çekilmesi geliyor.

Paylaş
TOBB'un çözümü hak gaspıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), krizden çıkış olarak yeni kaynaklar, vergi kolaylıkları, indirimler, sübvansiyonlar, ucuz işgücü, özelleştirmeden daha çok pay, iş güvencesi yasa tasarısının geri çekilmesi gibi taleplerinin karşılanmasını şart koşuyor. TOBB taleplerinin yerine getirilmemesi halinde kayıt dışılığı tehdit olarak sunuyor. Uzun bir süredir sektör toplantıları yapan ve feryat figan taleplerinin yerine getirilmesini isteyen TOBB, "Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlığı altında hazırladığı altı bölümden oluşan raporunda, hükümete taleplerini iletip, ivedi karşılanmasını istedi.

Rapor hazırlandıTOBB'un raporunda, "İşgücü ve Üretim Maliyetleri" başlığı altında çözüm önerisi olarak SSK prim oranlarının düşürülmesi isteniyor, aksi halde kayıt dışı istihdam tehdit olarak yöneltiliyor. "SSK prim tabanı asgari ücret düzeyine çekilmeli ve böylelikle kayıtlı sektör işgücü maliyeti azaltılmalıdır" denilen raporda, bu tarihten itibaren de ilave işçi istihdam eden firmalara, bu işçilerin SSK prim ücretlerinin yarısını ödemesi kolaylığı isteniyor. Bunun ekonomide işsizliğin azaltılacağı, kayıt dışı sektörün kayıt altına alınabileceği ve vergi gelirleri ile SSK gelirlerinin artacağı iddiasında bulunulan raporda, İşsizlik Sigortası uygulamasının Kasım ayına çekilmesi ve "Ekonomik kriz gözönüne alınarak İş Güvencesi Yasa Tasarısı"nın geri çekilmesi talepleri dikkat çekiyor.

Ucuz enerji talebiÜlkelerin rekabet gücüne ulaşmalarının, ürettikleri mal ve hizmetleri daha ucuza üretmelerine bağlı olduğu vurgulanan raporda, "yabancı para cinsinden ölçülen birim işgücü maliyetinin azaltılması; işgücü, sermaye ve aramal verimliliklerinin artması; yabancı para cinsinden ölçülen birim ara mal ile işletme sermayesi maliyetlerinin azaltılması" dayatmaları ileri sürülüyor. Üretim girdisi olarak elektrik enerji fiyatlarında indirim istenen raporda, hava taşımacılığında olduğu gibi deniz taşımacılığında da devletin prim artış riskini üstlenmesi de talepler arasında yer alıyor. İhracata kolaylık için yurt dışına çıkışlarda alınan 50 dolarlık fondan muaf tutulmalarının da şart koşulduğu raporda, ayrıca ABD kotalarının artırılması, ihracatçıların KDV iadelerinde bürokrasinin azaltılarak iadeye kolaylık getirilmesi dile getiriliyor.Enerjide KDV oranının yüzde 18'den 1'e indirilmesi, halen Bakanlar Kurulu'nda olan stopaj oranlarının yüzde 15'den 10'a çekilmesi tasarısı ve başka birçok muafiyetlerle zaten vergi vermeyen ve verdikleri oranları daha da düşüren şirketlerin, raporda dile getirdikleri, yatırım indirimi stopaj oranlarının sıfıra indirilmesi talebi de dikkat çekiyor. Bu yetmezmiş gibi raporda ayrıca, yapılacak yatırım harcamalarının da kazançtan indirilerek, vergi dışı bırakılması esasının benimsenmesi de yer alıyor.

Özelleştirme hızlandırılsın"Kamunun Yeniden Yapılandırılması" başlığı altında özelleştirmenin hızlandırılmasının istendiği raporda, kamuya ait yazlık tesislerin de özelleştirme kapsamına alınması öneriliyor. Özelleştirme kapsamına alınacak malların hangilerinin uluslararası, hangilerinin yurtiçi ihalelerle satılacağının belirlenmesi, yerleşim merkezlerindeki kamu işletmelerin arsalarının işletme değerinden fazla olması nedeniyle, bu tür işletmelerin arsalarının ayrı değerlendirilmesi isteği de raporda yer alıyor. Özelleştirmelerin yatırım ve istihdam garantisi olmadan yapılmasına dikkat çekilen raporda, yatırım ve istihdam garantisinin taahhüt edilmesi halinde ise özelleştirmenin bedelsiz yapılması "çözüm" olarak sunuluyor.Kamu alacaklarının öncelikli ve ayrıcalıklı olmasının "açmaz" olarak değerlendirildiği raporda bunun düzeltilmesi, Varlık Yönetim Şirketleri'nin, kamusal katkılarla biran önce kurulması, KOBİ'lere kaynak yaratılması ve bunun için 1 milyar dolarlık kaynak aktarımının Halk Bankası'na yatırılması, karşılıksız çıkan çekler ve protesto edilen senetler için çözüm getirilmesi talepleri sıralanıyor. Raporda ayrıca, "nereden buldun" tabir edilen yasanın kaldırılmasının istenmesi de dikkat çekiyor.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Taliban'dan değil

SONRAKİ HABER

Kartal’da çöken binanın enkazından rant mı çıkacak?

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa