'Emperyalizmin asıl hasmı halklardır'

"Emperyalizm ve Savaş" panelinde Cem Somel, "medeni batı ile teröristler arasında" denerek lanse edilen çatışmaların emperyalizm ile dünya halkları arasında olduğunu belirtti.

'Emperyalizmin asıl hasmı halklardır'Lenin'in "Emperyalizm" adlı eseri yeni bir emperyalist savaşın başladığı günlerde düzenlenen etkinliklerle tartışılıyor. Eseri, 85. yılında yeniden basan Evrensel Basım Yayın tarafından düzenlenen "Emperyalizm ve Savaş" konulu panelde, kitabın yeniden yayınlanarak tartışılmaya açılmasının ve savaşla ilgili sorunların bunun üzerinden tartışılmasının son derece önemli olduğu vurgulandı. Panel, önceki akşam Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapıldı. Şair, Yazar ve Edebiyat Tarihçisi Şükran Kurdakul, Prof. Dr. İzzettin Önder, Doç. Dr. Cem Somel ve gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni İhsan Çaralan'ın katıldığı paneli, Evrensel Basım Yayın Genel Yayın Yönetmeni Hayri Erdoğan yönetti. Toplantıyı "Emperyalizm" kitabını neden yeniden bastıklarını anlatarak başlatan Erdoğan, SSCB çökerken ileri sürülen 'çok kutupluluk kalktı, bundan sonra insanlar iyi bir dünyada yaşayacak' iddiasının on yılda çürüdüğünü ifade etti. Dünyanın dört bir tarafında sistem tartışmalarının yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan, "Emperyalizm" kitabını yürütülen tartışmaların doğru bir kaynaktan yapılması gerektiği için yeniden bastıklarını belirtti.

'Ajan tanımı yenilenmeli'Panelin ilk konuşmacısı, Erdoğan'ın "Emperyalist kültür kuşatmasına karşı mücadelenin ateşleyicilerinden" diye tanıttığı Şair-Yazar ve Edebiyat Tarihçisi Şükran Kurdakul oldu. Kurdakul, 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın Türk Edebiyatı'nı ve edebiyatçılarını nasıl etkilediğini, savaş taraftarı ve aleyhtarı olan edebiyatçılardan ve onların eserlerinden örnekler vererek anlattı. Emperyalizmin karşısında olan Marko Paşa dergisinin baskılara rağmen sesini yükselttiğini söyleyen Kurdakul, "Edebiyat adamları emperyalizme karşı fikir üretiminin öncüsü olmak durumundadır" dedi. İzzettin Önder konuşmasında emperyalizmin gelişmek için kullandığı araçlar üzerinde durdu. 3. Paylaşım Savaşı'nın yaşandığını söyleyen Önder, yeni emperyalist dönemde yeni bir ajan tanımlaması yapılması geretiğini ifade ederek, "Bir ülkenin önderi eğer başka bir ülkenin çıkarı yönündeki olguları kendi ülkesinin çıkarıymış gibi yansıtırsa halk bunu algılamaz, o ajandır. İnanıyorum ki 1950'nin başından bu yana Türkiye'yi yönetenler ajandır" dedi.

Çatışma halklarlaCem Somel, 18. yüzyıldan itibaren emperyalist genişlemenin evreleri ve antiemperyalist mücadelede üzerinde durulması gerektiğini düşündüğü noktalar üzerinde durdu. Emperyalist devletlerin, gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki çatışmaları, 'medeni batı ile teröristler arasında' diyerek lanse ettiğini belirten Somel, "Bu emperyalizm ile dünya halkları arasındaki bir çatışmadır oysa. Emperyalizmin hasmı devletler veya örgütler değildir, gerçek hasmı halklardır" diye konuştu. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni İhsan Çaralan ise, Amerika'nın başlattığı savaşın nedeninin Bin Ladin'in militanlarının Pentagon ve New York'taki bazı binalara saldırması olarak gösterildiğini hatırlatarak, bu açıklamaya çok büyük bir çoğunluğun inandırılabildiğini, bunun temelinde yığınların cahil bırakılması ve gerçeğin çarpıtılmasının yattığını söyledi. Afganistan Savaşı'nın asıl nedenlerini anlatarak, bu savaşın genişleyerek uzun zamana yayılacağı değerlendirmesini yapan Çaralan, "Evrensel Basım Yayın'ın bu eseri yeniden yayınlaması ve bunu tartışmaya açması savaşla ilgili sorunları bunun üzerinden tartışması son derece önemli" dedi.

'Saldırı' değil, 'baskın'EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel'in yanı sıra birçok aydın ve araştırmacının da izlediği panele, toplu olarak gelen Aktif Dağıtım işçileri adına Çayan Dursun konuşmaların ardından söz alarak "Bu dünya şu haliyle emekçilerin yaşayabileceği bir dünya değil. Örgütlenme hakkına bile saygı duyulmuyor. Aktif Dağıtım işçileri olarak 60 gündür tonlarca sıkıntıyla karşı karşıya geldik. Üstelik bunlar devlet eliyle yaratılıyor. Kapitalizme karşı emeğin iktidarı için biz de üzerimize düşeni yapacağız" dedi. Araştırmacı Emekli Yarbay Talat Turhan da panelde söz aldı. Turhan, Amerika'da 11 Eylül günü yaşananın saldırı olmadığını, askeri olarak bu durumun 'baskın' olarak değerlendirildiğini söyledi. Katılanların sorularının cevaplanmasıyla devam eden panelde kapanışı "Bilincinizi silah gibi kullanmak zorundasınız" sözleriyle Şükran Kurdakul yaptı.
www.evrensel.net