OHAL'de Taliban mantığı

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, TİHV Diyarbakır Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kapatmak için hazırlık yapıyor. Kapatma kararı verilirse, mahkeme yoluna gidilemeyecek.

OHAL'de Taliban mantığıTürkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Diyarbakır Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yönelik baskılar sürüyor. Polislerce basılarak, tıbbi belgelere el konulması ve DGM Savcılığı tarafından soruşturma açılmasının ardından merkezde görev yapan iki hekim il dışına sürüldü. Ayrıca Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından merkezin kapatılması için çalışma yapıldığı bildirildi. TİHV Diyarbakır Merkezi'nde işkence mağdurlarının tedavileri sürerken, 7 Eylül 2001 tarihinde hukuk dışı işlemlerle polisler tarafından basılarak, tüm tıbbi belgelere el konulmuştu. Diyarbakır DGM Savcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanmadan merkezde ve kamuda görevli Dr. Recai Aldemir Silvan'a, Dr. M. Emin Yüksel de Hazro'ya sürüldü. Diyarbakır DGM ise TİHV, merkez ve çalışanları hakkında soruşturma açtı. OHAL Bölge Valiliği ise yetkilerini tanımlayan 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ye dayanarak TİHV'in Diyarbakır Merkezi'ni kapatma hazırlıklarını sürdürüyor. OHAL Kanunu'na göre yürürlüğe konan KHK'ler çerçevesinde yapılan işlemlere karşı yargı yoluna gidilemiyor. Afganistan'daki Taliban yönetiminin kimi işlemlerinin eleştiri konusu yapıldığı bir dönemde, Taliban yönetiminin uygulamalarına benzer bir yöntemle gündeme getirilen kapatma girişimi, TİHV Diyarbakır Merkezi'nde tedavi gören işkence mağdurlarının endişelerine neden oldu. İşkence mağdurları, tedavi gördükleri merkezin kapatılması ile bir kez daha mağdur olacaklarını ifade ederek, hukuk dışı uygulamaların son bulmasını istediler. TİHV Başkanı Yavuz Önen ise dün yaptığı açıklamada, "TİHV herkes tarafından takdir edilen ve yasalara da bütünüyle uygun olan bugüne kadarki çalışmalarında olduğu gibi, bundan sonra da işkencenin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için çabalarını daha da etkin sürdürecektir. Merkezimizin kapatılmasına yönelik faaliyetlerin durdurulması için ulusal ve uluslararası düzeyde çaba göstereceğimiz kuşkusuzdur" dedi. Önen, Diyarbakır Merkezi'ni kapatmaya yönelik çalışmaların durdurulmasını ve il dışına sürülen iki doktorun sürgünlerinin geri alınmasını isteyerek, "Demokratik, açık, katılımcı sivil toplum ilkelerine aykırı olan ve öncelikle işkence görenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olmak üzere, örgütlenme, çalışma, mesleki bağımsızlık gibi hakları yok eden ve mesleki etik kurallarını hiçe sayan bu uygulamalar sona erdirilmelidir" dedi.
www.evrensel.net