18 Ekim 2001 21:00

Anayasa'yı çiğnediler

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu: "Yayımlanmamış maddenin referanduma götürülecek metin olarak yayımlanması gerekiyordu. Hükümet burada kendisinin yetkisinde olmayan bir yetkiyi kullanarak, yorum yoluna gitmiştir."

Paylaş
Anayasa'yı çiğnedilerMarmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Anayasa değişikliğini öngören yasanın milletvekillerinin "ödenek ve yolluklarını" düzenleyen maddesi dışındaki maddelerinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının Anayasa'nın 175. maddesinin özüyle çeliştiğini belirterek, "Hükümet burada yetkisinde olmayan bir yetkiyi kullanarak, yorum yoluna gitmiştir" dedi.Prof. Dr. Kaboğlu, 4709 sayılı Yasa'nın, Anayasa'nın TBMM üyelerinin "ödenek ve yolluklarını" düzenleyen 86. maddesini değiştiren çerçeve 27. maddesi dışındaki 34 maddesinin Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanmasını ve bundan sonraki süreci Anadolu Ajansı'na değerlendirdi. Yaşanan sorunun 1982 Anayasası'nın "Anayasa'nın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma" hükümlerini düzenleyen 175. maddesinden kaynaklandığını belirten Kaboğlu, maddeyi "kötü yazılan bir madde" olarak nitelendirdi. Anayasa'nın 175. maddesinin sözünden hareket edildiğinde böyle bir ayrım yapma olanağı bulunduğunu ifade eden Kaboğlu, şöyle konuştu: "175. maddenin özünü yorumlayacak olursak, o zaman böyle bir ayrım yapmaksızın metni bütün olarak Resmi Gazete'de yayımlayıp, şu anda yayınlanmış Anayasa olarak ve yayımlanmamış maddenin ise referanduma götürülecek metin olarak yayımlanması gerekiyordu. Hükümet burada kendisinin yetkisinde olmayan bir yetkiyi kullanarak, yorum yoluna gitmiştir. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu işlemin Anayasa'ya aykırı olduğu biçiminde bir görüş oluşturmuştur."

Süreç başlamadıProf. Dr. Kaboğlu, bu durumda hukuki açıdan yorumda bulunmanın zor olduğunu belirterek, bu durumun, siyasal açıdan krizin derinleşmesi anlamına geleceğini kaydetti. 3376 sayılı Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Yasa'ya göre, referanduma gidilmesi için kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması şartı arandığını belirten Kaboğlu, referanduma gidilmesi istenilen 27. madde Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için referandum sürecinin başlamadığını söyledi.

'Anayasa ihlal edildi'Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Soyaslan da hükümetin, 4709 sayılı Yasa'nın tamamını Resmi Gazete'de yayımlamamakla Anayasa'yı ihlal ettiğini vurguladı. Hükümetin, 4709 sayılı yasayı bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Soyaslan, Anayasa'nın 175. maddesinin Cumhurbaşkanı'na kısmen ya da tamamıyla halkoyuna sunma yetkisi verdiğini belirterek, hükümetin, bir madde dışındaki maddeleri Resmi Gazete'de yayımlayarak Cumhurbaşkanı'nın istemi dışında işlem yaptığını söyledi. TBMM'nin, "referandumdan kaçtığını" ifade eden Soyaslan, "Milletvekillerinin ödenek ve yolluklarını düzenleyen 27. maddenin de Resmi Gazete'de yayımlanması gerekirdi. TBMM, referandumdan kaçmakla, Anayasa'nın 175. maddesini ihlal etmektedir" dedi. Soyaslan, 3376 sayılı Yasa'ya yeni bir madde eklenerek, referandumun seçimle birlikte yapılmasının uygun olacağını düşündüğünü belirtti.

Yeni yasa doğru değilTBMM üyelerinin "ödenek ve yolluklarını" düzenleyen yeni bir kanunun çıkarılmasının doğru olmadığını ifade eden Prof. Dr. Soyaslan, şöyle devam etti: "4709 sayılı Kanun kısmen tekemmül etmiş durumda. Tamamlanması referanduma bağlı. Kanun yasama organından yürütme organına intikal etmiştir. Organ aynı olsaydı, kanun geri alınabilirdi, değiştirilebilirdi. Ama farklı organ. Artık geri alınamaz, değiştirilemez. Bir yanda yasama, bir yanda yürütme organı. Cumhurbaşkanı yeni değişikliği de referanduma sunacağım derse, hangisini önce sunacaklar? Bunun hukuk devleti ilkesi, hak, ahlak ve adaletle hiçbir ilgisi yoktur."
ÖNCEKİ HABER

Birileri yapmak zorunda

SONRAKİ HABER

Margit Stumpp: Türkiye’de basının durumu pek iç açıcı değil

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa