17 Ekim 2001 01:00

Petrol-İş: Yeni Koreler istemiyoruz

Afganistan'ın bombalanması ile başlayan savaşın, başta yörenin petrolü olmak üzere emperyalist paylaşım savaşı olarak değerlendirildiği belirtilen Petrol-İş sonuç bildirgesinde, "Yeni Koreler istemiyoruz" denildi.

Paylaş
Petrol-İş: Yeni Koreler istemiyoruzPetrol-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, Türkiye'nin ABD'nin Afganistan'a açtığı savaşta yer almamasını ve savaşın durdurulması yönünde tavır ortaya koymasını istedi. Başkanlar Kurulu, savaşın ve ekonomik krizin işçi ve emekçi halkın haklarının baskı altına alınması için gerekçe olmasına karşı çıkılacağını bildirdi. Petrol-İş Sendikası'nın 11-12 Ekim'de İstanbul'da toplanan Başkanlar Kurulu, ABD'nin Afganistan'a yönelik saldırısı ve dünyadaki diğer gelişmeleri, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizi ve IMF programlarını değerlendirdi. Özelleştirmeye karşı mücadele, sendikal örgütlenme ve toplusözleşmeler üzerine sendikal politikaların da tartışıldığı Başkanlar Kurulu'nun sonuç bildirgesi açıklandı.

Emperyalist savaş ABD'ye 11 Eylül'de yapılan saldırının sorumlusu ilan edilen kişiyi vermediği gerekçesiyle Afganistan'ın bombalanması ile başlayan ve yaygınlaştırılacağı açıklanan savaşın, başta yörenin petrolü olmak üzere emperyalist paylaşım savaşı olarak değerlendirildiği belirtilen sonuç bildirgesinde, "Yeni Koreler istemiyoruz" denildi. Dünyadaki bu son gelişmelerin "küreselleşme" ve "yeni dünya düzeni" ile adlandırılan süreç ile ne kast edildiğini ortaya koyduğu ifade edilen bildirge, dünyanın jandarmalık ile susturulmak ve boyun eğdirilmek istendiğine dikkat çekildi. Bildirgede, şöyle denildi: "Bunu oluşturan koşullar giderilmeden, örneğin gelir dağılımında denge sağlanmadan, ülkeler demokrasi ve özgürlüklere kavuşmadan, savaş sanayisine dayalı ekonomi politikaları bırakılmadan, emperyalist politikalardan, dünya jandarmalığından vazgeçilmeden, 200 ulusötesi tekelin dünyaya hakimiyetine son verilmeden ve kısaca çağdaş standartların ve yaratılan değerlerin dengeli paylaşımı sağlanmadan bu sonuçların giderilmesi olası değildir."

Emek Programı Ekonomik kirizi çözmek amacıyla hazırlandığı söylenen IMF programlarının krizi artırıcı etki yaptığı da kaydedilen sonuç bildirgesinde, "Özelleştirmelerin de işçilere ve topluma hiçbir yararı olmadığı gibi, iddialarının aksine ekonomik olarak olumsuz sonuçlar getirmiştir. Örneğin, ekonomik krizlerin aşılmasında şimdiye değin can simidi olan kamu olanakları yok edilmiştir. Yaklaşık 70 milyar dolar değerindeki kamu kuruluşlarını satan Özelleştirme İdaresi'nin şimdi de parasız kalıp borçlanmaya çalışması ise ibret verici bir durumdur" denildi. Bildirgede, ekonomik krizden çıkış için planlı ekonomiye yönelinmesi, kamu girişimciliği başlatılması ve Emek Platformu tarafından hazırlanan "alternatif program"ın uygulamaya konulması istendi.

Hükümete uyarı Savaş koşullarını da fırsat bilen hükümetin işçi ve kamu çalışanlarının kazanılmış haklarına yönelik yeni bir saldırı hazırlığı içinde olduğu belirtilen bildirgede, Tepkimiz seçim sandığına dahi bırakılmadan yığınsal ve etkin olacaktır" denilerek hükümet uyarıldı. Anayasa'da değişikliklerinin bir an önce iç mevzuata uygulanması ve iş güvencesi yasasının bir an önce çıkarılması da istenen bildirgede, Türk-İş'in işverenlerle ortak fon oluşturması da eleştirildi.
ÖNCEKİ HABER

Geleceği biz belirleyeceğiz

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tehlikeli açıklar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa