Anadolu kaplanları kan kaybediyor

Şubatta yaşanan kriz "Anadolu kaplanları"nı adeta kediye çevirdi. Kriz sonrası işletmelerin üçte biri küçülürken, işletmelerin yaklaşık yarısı işten atma yoluna gitti.

Anadolu kaplanları kan kaybediyorAnadolu'nun en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olan Kayseri'de, şubat ayında yaşanan ekonomik kriz sonrası işletmelerin durumunu araştıran anket çalışması, "Anadolu Kaplanları'' olarak adlandırılan işletmelerin büyük ölçüde kan kaybettiğini gösterdi. Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (GESİAD) tarafından Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Özdevecioğlu'na yaptırılan anket çalışmasına 10 farklı bölgeden 776 işletme katıldı. Şubat ayında başlayan ekonomik kriz sonrası işletmelerin durumunu araştıran ankette, işletmelerin yüzde 32.7'sinin kriz döneminde küçülme politikası izlediği, yüzde 90'ının ciddi düzeyde tasarruf tedbirleri uyguladığı belirlendi. Ankete katılan işletmelerin yüzde 18.6'sı yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kısa süre iş veya sektör değiştireceklerini beyan ederken, yüzde 53.5'i tüm yatırım projelerinden süresiz olarak vazgeçtiklerini, yüzde 7.9'u faaliyetlerini tamamen, yüzde 65.7'si büyük ölçüde durdurduklarını bildirdi. İşletme sahiplerinin yüzde 38.9'u önemli miktarda döviz borcu olduğunu belirterek, sürekli yükselen döviz karşısında çaresiz kaldıklarını ifade ederken, yüzde 87'si krizin bir yıldan fazla sürmesini beklediğini kaydetti.

İşçi atıldıKrizden çalışanlar da olumsuz yönde etkilendi. İşletmelerin yüzde 40'ı, personel sayısını yüzde 10 ile 60 arasında azalttı. Krizden en fazla etkilenen işletmeler yüzde 70.6 ile 1-9 arası işçi çalıştıran, sektör bazında ise yüzde 47.7 ile sanayi sektöründeki işletmeler oldu. Ankete katılanların yüzde 75'inin kriz nedeniyle hammadde, yarı mamul veya ticari mal bulmakta sıkıntı çektiği belirlenen araştırmada, işadamlarının yüzde 90.2'sinin ekonomik açıdan hükümete güven duymadıklarını söyledi.
www.evrensel.net