Bütçe hakları tehdit ediyor

Savaş koşulları ileri sürülerek 2002 bütçesini emekçi kesimlerin sosyal ve ekonomik haklarının gasp edilmesi paketine dönüştürmeye çabalayan hükümet yetkilileri, IMF'nin bütün şartlarını kabul ettiler.

Bütçe hakları tehdit ediyorHükümet savaş ve kriz koşullarını bahane ederek, 2002 yılı için hazırlanacak bütçeyi ekonomik ve sosyal haklara bir saldırı paketi olarak tasarlıyor. Bütçede memur sayısının azaltılmasından ikramiyelerin ödenmemesine kadar bir çok hakkın fasp edilmesine ilişkin uygulama yer alacak.Dün Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında toplandı. Toplantıda IMF'nin dayattığı bütün şartlar kabul edildi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hükümetimiz kamu hizmetlerinde etkinliği arttırmaya ve harcamalarda azami tasarrufu sağlamaya kararlıdır. 2002 konsolide bütçe faiz dışı harcamalarının GSMH'ye oranının, 2001 yılına göre 2.5 puan düşürülmesi hedeflenmektedir. Kamu borçlanmasında sürdürülebilirliği sağlamak açısından büyük önem arzeden faiz ve özelleştirme dışı bütçe fazlası GSMH'ye oranının konsolide bütçede yüzde 5.4 toplam kamuda yüzde 6.5 olması hedeflenmektedir. Bu kapsamda kamu harcamalarında tasarruf sağlayıcı tedbirler üzerindeki çalışmalar karar aşamasına gelmiştir."Böylece hükümet ise IMF'nin dördüncü dilim krediyi serbest bırakması için istenilen şartları yerine getirmek için ileri sürdüğü şartları kabul etmiş oldu. İlk şart faiz dışı fazlanın yüzde 6.5 seviyesine çekilmesi. Ancak bunun gerçekleştirilmesi, ekonominin şu anki koşullarında neredeyse imkansız. Faiz dışı fazlanın artırılması, kamu yatırımlarını, halkın tüketimini, devletin eğitim ve sağlığa ayırdığı payın kısılması anlamına geliyor. Hükümet bu konuda fikirbirliğine varmış durumda.

Savaş bahanesiÖzellikle savaş koşullarının ileri sürülerek 2002 bütçesini emekçi kesimlerin sosyal ve ekonomik haklarının gasp edilmesi paketine dönüştürmeye çabalayan hükümet yetkilileri, şimdiden yaptıkları açıklamalar ile bunun sinyalini vermeye başladılar. Maliye Bakanı Sümer Oral, memur sayısının azaltılmasının gerekli olduğunu söylerken, bunun için emekliliği teşvik edici bir takım uygulamaların gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Memur sayısı azaltılacakBu kapsamdaki personele, emekli olmaları halinde yüzde 25 ile 30 arasında ek tazminat sağlanmasının gündeme gelmesi sözkonusu. Asıl sorun ise kamu çalışanlarının ücretlerinin azaltılması veya ikramiyelerin ödenmemesi konusunda. Yetkililer net bir açıklama yapmasa da IMF'nin Kemal Derviş'e bu yönde telkinlerde bulunduğu sızan haberler arasında.

Refah payı kalkacakHükümetin önüne konan bir diğer şart ise gelecek yıl memur maaşlarında enflasyondan dolayı doğan kaybın karşılanmaması. Son iki yıldır bütçe yasasına, enflasyon oranı artı refah payı uygulaması ekleniyordu.
www.evrensel.net