Emperyalistlerin savaşına hayır

"İşte katiller burada", "Halkların katili Amerika", "NATO, CIA, terörizm; işte egemenlerin demokrasisi" sloganları, ABD konsolosluğu önünde biriken 10 binin üzerinde işçi, emekçi ve genç tarafından yeniden haykırıldı.

Emperyalistlerin savaşına hayırSeyit Aldoğan"İşte katiller burada", "Halkların katili Amerika", "NATO, CIA, terörizm; işte egemenlerin demokrasisi" sloganları, ABD konsolosluğu önünde biriken 10 binin üzerinde işçi, emekçi ve genç tarafından yeniden haykırıldı. Amerika'nın Yunanistan'a yeni atanan başkonsolosu "Yunan halkı Amerika'yı sever" demagojisini sürekli ön plana çıkarmaya çalışsa da, önceki gün 10 binin üzerinde işçi ve emekçi başkentte gerçekleştirdikleri miting ve yürüyüşle bir kez daha ABD ve NATO'nun Afganistan halkı nezdinde tüm dünya halklarına karşı başlatmış olduğu emperyalist savaşı protesto ettiler. İlaç Sanayii İşçileri Federasyonu, Tekstil İşçileri Federasyonu, Yunanistan İnşaat İşçileri Federasyonu, Emekli İşçiler Federasyonu, Kadın Örgütleri Federasyonu, Sağlı Emekçileri Federasyonu, Muhasebeciler Federasyonu ve sanatçı örgütleri tarafından düzenlenen miting ve yürüyüş, önceki akşam Propilya Meydanı'nda başladı. Mitingde tertip komitesi dışında yer alan birçok sendika da yer alırken, öğrenci gençliğin de pankartlarıyla gösteriye katıldığı görüldü.

Özgürlükler gasp ediliyorPropilya Meydanı'nda başlayan mitingde ilk konuşmayı yapan Yunanistan Barış Dernekleri Federasyonu ve Dünya Barış Örgütleri Sekreteri Vasilis Pafilis, şunları söyledi: "Hedef stratejik önemi olan yerlerin işgal edilmesi, enerji kaynaklarının kontrol altına alınması, petrol boru hatlarına el konması, emperyalizm karşıtı her hareketin bastırılması, demokratik hak ve özgürlüklerin gasp edilmesidir. Bu saldırılara karşı mücadeleyi geliştirip güçlendirmek, önümüzde duran en önemli sorundur."Mitingde yapılan konuşmalardan sonra ABD elçiliğine yönelen göstericiler, sık sık "Halkların katili Amerika", "Katiller" sloganlarını attılar.

Diğer gösterilerPire'de yapılan gösteriye yaklaşık bin kişi katıldı. Mitingde bir konuşma yapan Pire Savaş Karşıtları Komitesi Sözcüsü, "Emperyalist savaşa ve katliamlara karşı çıkmak göreviyle karşı karşıyayız. Bu planların önüne geçmek ancak mücadeleyle mümkündür" diye konuştu. Halkida şehrinde üniversite öğrencileri, okul yönetimine emperyalist savaşa karşı çıktıkları ve halkların katledilmesine sessiz kalmayacaklarını belirten bir bildiri verdiler. Öğrenciler, daha sonra şehrin ana caddesini uzun süre trafiğe kapattı. Yunanistan'ın birçok şehrinde de, önümüzdeki günlerde yeni eylem kararları alındı.

Halk savaşa karşıDiğer yandan, Yunanistan'da yapılan kamuoyu yoklamaları, tıpkı Türkiye'dekiler gibi, halkın büyük bir çoğunluğunun savaşa karşı olduğunu gösteriyor. ALCO tarafından düzenlenen ankette, halkın yüzde 61'inin saldırıya karşı olduğu görüldü. Yüzde 57.3'lük bir kesim saldırıyı adaletsiz bulurken, "adaletli" bulanların oranı yüzde 26.4'te kaldı. Simitis hükümeti ise, aldığı Amerikancı tutumu gözden geçireceğine, "anketin halkı daha iyi bilgilendirme gereğini ortaya koyduğunu" açıkladı.
www.evrensel.net