Sigorta şirketlerine özel yasa tasarısı

Durmuş, hazırladığı tasarısı ile sağlık çalışanlarına zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yapmayı dayatıyor.

Sigorta şirketlerine
   özel yasa tasarısıŞebnem TurhanMHP'li Sağlık Bakanı Osman Durmuş, hazırladığı yasa tasarısı ile özel sağlık sigortalarına kaynak aktarmaya çalışıyor. Meclis'te bu dönem görüşülmesi beklenen yasa tasarısının en dikkat çeken noktası tüm sağlık çalışanlarına zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası uygulaması getirmesi. Hekim, hemşire, sağlık personelinin görevlerini yapabilmesi için zorunlu olan sigortayı özel sağlık şirketleri yapacak olması, Bakan Durmuş'un tasarıyı niçin hazırladığını gözler önüne seriyor. Tasarının 6'ncı bölümünde yer alan maddelerde sigorta yaptırma zorunluluğu, sorumluluğu ve yapmaya yetkili şirketler şöyle tanımlanıyor:"Sağlık personeli ve özel hukuk kişilerine ait sağlık kurum ve kuruluşları, tıbbi kötü uygulama sebebi ile verebilecekleri zararı karşılamak üzere zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırırlar. Zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası, sağlık personelinin ve sağlık kurum ve kuruluşlarının kendileri tarafından yaptırılır. Sağlık personelinin sigortası kaza sigortaları dalında çalışmaya yetkilli sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bakanlık, kamuda görevli sağlık personelinin en uygun şartlarda sigorta yaptırabilmesini teminen, birinci fıkrada belirtilen sigorta şirketleri arasından prim ve teminat kapsamı bakımından en uygun taahhütte bulunan bir sigorta şirketini bir yıllık süre ile yetkili kılmak için ihaleye çıkabilir" Tasarı bunula da sınırlı kalmıyor. Tasarıda, sağlık personeli eğer sigorta yaptırmadı ve bakanlıktan gerekli izni almadıysa eksik işlemlerini tamamlayıncaya kadar meslekten men cezası verilmesinin yanı sıra bir milyardan beş milyara kadar varan para cezası ödemesini öngörüyor.

Sigortalara kaynakTasarı hakkında görüşlerini gazetemize aktaran Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, sigorta uygulamasıyla devletin özel sağlık sigortalarına kaynak aktarmış olacağını vurguladı. Bilaloğlu, özel sağlık sigortalarının Türkiye'ye büyük ümitlerle geldiğini, dillendirilen rakamların 700 bin kişi olduğunu dile getirerek, son iki krizin ardından bu rakamların 300 bine gerilediğini ifade etti. Türkiye'de milli gelirin sürekli düşmesinden dolayı kişilerin kendiliğinden özel sağlık sigortasına yönelmelerinin mümkün olmadığını söyleyen Bilaloğlu, "Alan daralınca kafalar çalışmaya başladı. O zaman biz bu işi sağlıkçılara yapalım hem de zorunlu yaptırtalım, denildi. Böylelikle devletten bir kaynak doğrudan özel sağlık sigortalarına aktarılmış olacak" diye konuştu. Tasarının bebek ölümleri hızının binde 38 olduğu, sağlığa ayrılan kamu kaynaklarının yetersiz bulunduğu, tıp fakültelerinde eğitimin ve eğiticilerin kalitesinin herkesçe malum olduğu, sevk işlemlerinin işletilmediği, hekim ve diğer sağlık personelinin dengesiz dağıtıldığı, sağlık çalışanlarının özlük haklarındaki yetersizliklerin bilindiği bir ortamda tartışılmasının da ayrıca önem arzettiğini söyleyen Bilaloğlu, sorunlara ilişkin adım atmayan bakanlığın ve 57'nci hükümetin hazırladığı bu yasanın kaygı uyandırdığını dile getirdi. Bilaloğlu, Türkiye'de hasta ya da hasta yakınlarının herhangi bir hekim hatası kuşkusu doğduğunda gerek mahkemeler düzeyinde gerekse de TTB nezdinde başvuruda bulunmaları ve sürecin sonlanması için gerekli mekanizmaların var olduğunu ifade ederek, ancak temel sıkıntının adaletin ya da hukuksal süreçlerin yeterince hızlı işlememesi olduğunu kaydetti. Tasarının da hukuk süreci iyileştirmeden ortaya atıldığını belirten Bilaloğlu, "Sağlık Bakanlığı ve 57'inci hükümet Türkiye tıp ortamına bu adımla bir katkı sunmayacak olsa da, özel sağlık sigortacıları nezdinde takdir edileceği açıktır" dedi.
www.evrensel.net