Nâzım'ı olduğu gibi anlatmak için

"Nâzım Hikmet 100 Yaşında" etkinlikleri girişim kurulu üyeleri, bazı çevrelerin Nâzım Hikmet'i, yaşamına ve sanatına egemen olan ana temaları görmezlikten gelerek anlatmaya çalıştığını belirtiyorlar.

Nâzım'ı olduğu gibi anlatmak içinRojda İldanNâzım Hikmet'in 100. doğum yılı olan 2002 yılı, UNESCO ve çeşitli çevreler tarafından "Nâzım Hikmet Yılı" olarak kutlanmak isteniyor. Türkiye'den 39 aydın ve sanatçı ise, uzun süredir egemen güçler tarafından farklı bir Nâzım Hikmet portresi çizilmeye çalışıldığını söyleyerek, Nâzım Hikmet'in 100. doğum yılı olan 2002 yılında "Nâzım Hikmet 100 Yaşında" etkinlikleri yapmayı planladılar. Etkinlikleri düzenleyen Girişim Kurulu üyeleri, önceki gün düzenledikleri basın toplantısıyla etkinlikleri açıkladılar ve Nâzım'ın işçilerin yoldaşı olduğunu belirterek, Nâzım'ı hep birlikte anmak için çağrı yaptılar. Biz de toplantıya katılan Girişim Kurulu üyelerine Nâzım'ı ve bu etkinliklerin neden düzenlendiğini sorduk.

'Halkın çocuğu olduğunu anlatacağız'Şükran Kurdakul:"Nâzım Hikmet'imizin evrensel şair kişiliği biliniyor. Yazdığı her dönemin ürünleri bu büyüklüğe tanıklık ediyor zaten. Ancak belli çevrelen Nâzım Hikmet'in okunması yasağı kaldırıldıktan sonra onun yaşamına egemen olan ana temaları görmezlikten gelmektedir. UNESCO'nun Nâzım Hikmet'in 100. yaşı dolayısıyla onu dünya şairi ilan etmesi vesilesiyle düzenlenecek olan etkinliklerde uygulanacak olan gizli sansürün önüne geçmek amacıyla bu girişimi kurduk. Anadolu'nun dört bir yanında yaşama geçecek olan etkinliklerde, onun emperyalizme karşı savaşan bir halkın çocuğu olduğunu anlatacağız, onun bu özelliklerini unutturmayacağız. Özellikle onun barışçı kimliğini gösteren, sömürü düzenine karşı savaşımcı kimliğini gösteren şiirlerinin analizini yapacağız."

'Nâzım büyük bir yurtsever'Leyla Erbil:Nâzım'ı asıl olması gereken yere oturtmak için bu etkinlikler düzenleniyor. Nâzım ona layık olmayan bir grup ve çevre tarafından kendine mal edilmek istenmektedir. Nâzım büyük bir yurtsever. Ve ülkemizde büyük kuşaklara ilk defa sosyalizmi öğreten bir kişi. Şiirleriyle, uğradığı haksızlıklarla ve mücadelesiyle hepimize bilinç aşıladı. Sosyalizm bilincini aşıladı.

'Adını anmak bile suçtu'Burhan Günel:"Nâzım Hikmet, bizim kuşakların aydınlanma sürecinde, aydınlanmaya katılması doğrultusunda, daha da doğrusu aydınlanmalarının önlenmeleri doğrultusunda önemli yer tutuyor. Nâzım'ı ve onun benzeri özelikleri taşıyanları, 40 kuşağındaki değerleri tanımadan yetiştik. Öyle ki kimi dönemlerde Nâzım'ın adını anmak bile suç sayıldı. Böyle bir geçmişten geliyoruz. Ne yazık ki böyle bir Cumhuriyet dönemi yaşadık. Günümüzde artık dünya şairi sayılan Nâzım'ın özellikle de küreselleşme dediğimiz bu süreçte ne denli önemli ulusal bir değer olduğu daha da ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan Nâzım ile ilgili gündem oluşturmanın tam da zamanı. Ben günümüzdeki en geçerli ölçütün yurtseverlik olduğunu düşünüyorum. Kapitalist sistemin çöktüğünü de göz önünde tutarsak, Nâzım'ın hem sosyalizm hem ulusallık anlamında nasıl geniş bir değerler toplumunu savunduğunu daha iyi anlarız. Onun için buradayım."

'Türkiyeli aydınların esin kaynağıdır'Öner Yağcı:"Nâzım Hikmet, bir aydın bir insan bir sanatçı olarak tüm Türkiyeli insanların aydınların ve sanatçıların esin kaynağıdır. Onun soluğundan etkilenmeyen, onun rüzgarından etkilenmeyen tek bir aydın ve de sanatçı düşünmek söz konusu olamaz. Nâzım Hikmet ölümsüzlüğü hak etmiş ve gelecekte de onurumuzun ve vicdanımızın sesi olmayı başarmış bir aydın ve sanatçıdır".

'Nâzım farklı bir yere çekiliyor'Güngör Gençay:"Nâzım Hikmet, sermaye sınıfının isteği doğrultusunda farklı bir yere çekiliyor. Nâzım Hikmet'i doğru yerde bulundurmak ve bunu topluma mal etmek kaygısıyla bu etkinlik yapılıyor. Bu etkinlikleri girişim boyutuyla düşünmemek lazım, burada kurumlara da davet var. Yani Nâzım Hikmet'in tabanda anılması için uğraş var. Doğrusu da Nâzım'ı bu şekilde anmak. Nâzım ideolojisiyle, sanatıyla günümüze gelmiştir, bu yönleriye bizlere ışık tutmuştur. Bunun doğru şekilde algılanması gerekir. Bu etkinlikleri, bu çabanın uğraşı olarak değerlendirmek gerekir."Yılmaz Onay:"Nâzım Hikmet gerçek nitelikleriyle yani şairliği, yazarlığıyla sanat adamı olarak yıllar yılı çok büyük engellerle karşılaştı. Yıllar yılı bizden uzak tutuldu. Sonra birşeyler değişti. Ama bu sefer de sanatının temelini teşkil eden ideolojisi yok sayılarak tarif edilmeye girişildi. Bu bilinen bir tutum. Bunu engellemek, herkesin onu gerçek özellikleriyle tanımasını sağlamak için, onun sanatını yücelten temeli ve onun içeriğinin özelliklerini meydana getiren ve içeriğini de oluşturan mücadelesini ve ödediği bedelleri anlatmaya çalışacağız. Kendi yer alış biçimimle ilgili olarak özel bir yanı da belirtmek isterim. Ben bu oluşumun içinde aynı zamanda onun tiyatro yazarlığına gerçek biçimde sahip çıkılması için yer alıyorum. Onun oyunlarının güzel olup olmadığı tartışma konusu. Önemli değil, tartışılsın. Ama onun tiyatro yazarlığı geri plana itilmemeli. Onun oyunlarını da klasik eserler arasına alınarak, sahnelerimizde yer verilmesi için çalışıyorum."
www.evrensel.net