03 Ekim 2001 21:00

Milletvekilleri yine ceplerine çalıştı

Halkın taleplerine ayak direyen milletvekilleri, yaklaşık 4.5 milyar tutarında maaş almalarını, üstelik bu kıyağın emekliliklerinden sonra da sürmesini sağladılar.

Paylaş
Milletvekilleri yine ceplerine çalıştıMilletvekilleri Anayasa değişikliği teklifinin 2. tur görüşmelerinde de, demokrasi ve özgürlük taleplerine olumlu yaklaşmazken kendi dokunulmazlıklarını sürdürmeyi ve maaşların artırmayı kararlaştırdı.

Kıyak üstüne kıyakMilletvekilleri, Anayasa'nın 86'ıncı maddesine getirdikleri bir düzenleme ile emeklilik haklarını garantileyen, ödenek, yolluk, tazminat ve sosyal haklar ekleten milletvekilleri, ikinci tur oylamada bu kıyağın çerçevesini daha da genişleterek, yaklaşık 4.5 milyar tutarında maaş almalarını, üstelik bu kıyağın emeklilikliklerinden sonra da sürmesini sağladılar. "TBMM üyelerinin ödenek ve yollukları ile sosyal hakları, emeklilikleri ve tazminatları özel kanunla düzenlenir. Ödeneğin aylık tutarı, en yüksek T.C. Emekli Sandığı iştirakçisinin görevde iken almakta olduğu miktardan, yolluk tutarı ödenek miktarının yarısından, bağlanacak emekli aylıkları da bunların toplamının yarısından az olamaz. Üyeler T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilirler ve üyeliği sona erenlerin istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilişkileri devam eder" yazılı önerge ile milletvekilleri, 3-3.5 milyar civarında maaş alan Genel Kurmay Başkanı'nın maaşının birbuçuk katı tutarında bir maaş alacak.

Erbakan ve Erdoğan'a Anayasa golüErbakan'ın siyasi yasağını kaldırmaya dönük SP'nin önergesi yeterli desteği bulamadı. "Tayyip maddesi" olarak adlandırılan, teklifin 27. maddesi de reddedildi. İdamın öne çıkarılması nedeniyle ya kimsenin dikkatini çekmeyen ya da "Bu arada ne çıkarırsak kârdır" diye bakılan söz konusu maddenin son fıkrası banka hortumlayanlar için bulunmaz fırsat yaratıyor. Hükümet tarafından özellikle Çağlar için seslendirilen "ekonomik suça ekonomik ceza"yı da öngören fıkra şöyle: "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz."

'Erbakan önergeleri'ne retGörüşmelerin dünkü bölümünde ise, "Erbakan maddesi" olarak değerlendirilen, Anayasa'nın 69. maddesinde düzenleme getiren teklifin 25. maddesinde üç önerge verildi. "Partiler arası uzlaşmanın sağlandığı" söylenen söz konusu madde üzerinde SP'li milletvekillerinin verdiği önergeler reddedildi. Siyasi yasaklılığın dört yıla indirilmesini öngören önergenin parmak kaldırılarak yapılan oylamasında, SP, ANAP, AKP ve DYP destek oyu verdi. MHP'den de dört milletvekilinin kabul ettiği önergeye diğer MHP'li milletvekilleri ile DSP "ret" oyu kullandı. Bu oylamada aslında "kabul"un daha fazla olduğu gözlenirken, DSP'li Meclis Başkan Vekili Ali Ilıksoy elektronik oylama ile yeniden oylama yaptırdı. Önergenin reddedilmesiyle, Erbakan'ın siyasi yasaklılığının 2003 yılına kadar sürmesi kesinleşti.

Tayyip maddesi"Tayyip maddesi" olarak adlandırılan 27. madde ise Anayasa'nın "Milletvekilli Seçilme Yeterliliği" başlıklı 76. maddesinde değişiklik öngörüyor ve Erdoğan'ın daha önce yargılandığı "ideolojik eylem" deyimi madde metninden çıkartılarak, Erdoğan'ın siyasetteki yolu açılıyordu. 76. maddenin ikinci fıkrasında geçen "ideolojik veya anarşik eylemlere" ibaresi, "terör eylemlerine" olarak değiştiriliyordu. Ancak yapılan oylamada madde beşte iki çoğunluk olan 330 oyun altında oy alarak düşmüş oldu. Birinci oylamada 435 milletvekilinden 369'unun oyunu alan madde 54 ret oyuna karşı kabul edilirken, dün yapılan oylamada, 483 milletvekilinden 295'ünün oyunu ancak alabildi. 166 milletvekilinin ret oyu kullandığı madde, 330 barajını geçemediği için reddedilmiş oldu.

AKP'lilerden sert tepkiMaddenin reddedilmesi AKP üyesi milletvekillerinin sert tepkisine yol açtı. Maddenin oylama sonuçları açıklanınca, Genel Kurul Salonu'nda önce derin bir sessizlik hakim oldu. Milletvekilleri bir süre yerlerinden kalkmadan oturdular. Daha sonra AKP'li milletvekillerinden bazıları sonucu alkışlarıyla protesto ederken, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, "Tayyip'ten korkan Meclis, bir kişiden korkan Meclis... Uzlaşma ne oldu?" diye konuştu. SP Genel Başkanı Recai Kutan ise maddenin reddedilmesinden büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Dokunulmazlık zırhı da sürecekÖte yandan, Anayasa değişikliği teklifinin düşen bir diğer maddesi de "yasama dokunulmazlığı"nı düzenleyen madde oldu. Yeterli çoğunlukta oyu alamadığı için düşen değişiklik paketinin 28. maddesi, milletvekili dokunulmazlığının Meclis'te üç ay içerisinde sonuçlandırılmasını ve oylamanın gizli yapılmasını öngörüyordu. Madde ayrıca, dokunulmazlığı bir kez kaldırılan milletvekilinin, bir sonraki seçimde Meclis'e tekrar geldiğinde dokunulmazlık zırhına bürünmesini engelliyordu.Anayasa değişikliği görüşmelerinde ayrıca milletlerarası andlaşmaları düzenleyen, anayasanın 90'ıncı maddesinde değişiklik öngören maddesi de ikinci turda da yeterli oyu sağlayamayarak düştü. Böylece 37 maddelik anayasa değişikliği paketinin üç maddesi delinmiş oldu. "Tayyip" maddesinin düşmesi üzerine bir süre şaşkınlık yaşayan AK Parti, daha sonra basın toplantısıyla tepkisini dile getirdi. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda milletvekilinin katıldığı toplantıda konuşan Erdoğan, parti olarak "beyaz oy" vermeye devam edeceklerini söyledi."Nereden, nasıl bir dayatma oldu, bunu sadece biz değil halk da merak ediyor" diyen Erdoğan, bu tavrın milletvekillerine ve siyasete itibar kaybettirdiğini ifade etti.

MGK'nın yapısı Bu arada, AB'ye üyelik koşulları arasında yeralan MGK'nın yapısını yeniden düzenlenmesi ile ilgili madde kabul edildi. Teklif`in eski 35. yeni 32. maddesi, Anayasa'nın "Milli Güvenlik Kurulu" başlıklı 118. maddesinde değişiklik öngörüyor. Buna göre, MGK'daki sivil üye sayısı artırılarak başbakan yardımcıları ve Adalet Bakanı da kurul üyeleri arasına alınıyor. Maddede yapılan bir diğer değişiklik "MGK, devletin milli güvenlik siyasetinin tayin, tespit ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyon sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu'na bildirir" hükmünü getiriyor. MGK'nın devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ilişkin kararları Bakanlar Kurulu'nca "değerlendirilecek". Yürürlükteki düzenlemede "değerlendirilir" yerine, "öncelikle dikkate alınır" ibaresi bulunuyordu. Teklifte, MGK'nın kararları ise "tavsiye kararları" olarak değiştiriliyor.
ÖNCEKİ HABER

Ucuz uşak muamelesi

SONRAKİ HABER

Sudan’da eylemler sürüyor: Eczacılar başkentte greve başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa