30 Eylül 2001 21:00

Hizmetler tehlikede

"Küreselleşme, uluslararası anlaşmalar, GATS ve muhasebe mesleğine etkileri" konulu konferansta tartışılan GATS'ın kamu hizmetini tasfiye etme hedefinde olduğu belirtildi.

Paylaş
Hizmetler tehlikedeUluslararası tahkim, MIGA, MAI derken sıra GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması)'a geldi. Bu anlaşma ile uluslararası sermaye, hizmet sektörünün serbest piyasaya açılmasını sağlamayı hedefliyor. Anlaşma ayrıca hizmetler sektöründe çalışan emekçilerin iş güvencelerini ve sosyal haklarını da tehdit ediyor.MAI ve Küreselleşme Karşıtı Platform üyesi Gaye Yılmaz, GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması) ve diğer uluslararası anlaşmalarla kapitalizmin saldırılarının hayatın her alanına olduğunu ifade ederek, saldırılara karşı meslek örgütleri ve partilerde örgütlenerek topyekün mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.

2002'de tamamlanacakMali Müşavirler, Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi tarafından önceki gün düzenlenen "Küreselleşme, uluslararası anlaşmalar, GATS ve muhasebe mesleğine etkileri" konulu konferansa katılan Yılmaz, GATS'ın hizmetlerin özelleştirilmesini ya da serbest piyasa ekonomisine açılmasını dayattığını dile getirdi. Sermayenin ve sanayinin dünyada yayılmasını korumak ve önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak için başta ABD olmak üzere emperyalist ülkelerin diğer ülkelere bir takım anlaşmalar hazırladığını söyleyen Yılmaz, sermayenin engel olarak gördüğü ve çok ücret ödediğini iddia ettiği hizmet sektörünün de ortadan kaldırılmasının 2002'de tamamlanacak olan GATS ile yapılacağına dikkat çekti. Yılmaz, GATS'ın, finans-bankacılık, enerji, Telekom, ulaşım, Turizm, sağlık, eğitim, belediyeler, çevre-kültür, mühendislik olmak üzere tüm hizmetleri içerdiğini bildirdi. Yılmaz, GATS'ın, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), MAI, MIGA, tahkim ve Avrupa Birliği gibi diğer emperyalist oluşumlardan ve anlaşmalardan ayrı düşünülmemesi gerektiğini kaydederek, GATS'ın sadece bir sözleşme olduğunu sermayenin en güçlü otoritesinin 142 üye ülke ile DTÖ olduğunu vurguladı. DTÖ ile egemenliğin tamamen sermayenin eline geçtiğini belirten Yılmaz, kamuoyunun egemenlik hakkı kullanımı, yönetişim, karşılıklı bağımlılık gibi ifadelerle kandırıldığını kaydetti. 1994 yılında imzalanarak takvime bağlanan GATS'ın düzenlenmesinde sınıflandırma ve salkımlandırma olarak iki farklı yaklaşımın benimsendiğini dile getiren Yılmaz, turizm sektöründe salkımlandırma yaklaşımının kabul edilerek oluşturulmaya başladığını kaydetti. GATS ile ülkelere özelleştirme veya serbest piyasaya açma olarak iki seçenek sunulduğunu ifade eden Yılmaz, GATS'daki en büyük kandırmacanın ise ülkelere "tüm hizmet sektörlerinizi özelleştirmek ya da piyasaya açmak zorunda değilsiniz" ifadesinin olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, sınıflandırma yönteminin biraz daha insaflı görüldüğünü belirterek, sınıflandırmada hizmetin alt sektörlerinin dikkate alındığını söyledi. Salkımlandırma yaklaşımı ile biçimlendirilen turizm sektörünü örnek olarak veren Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:"Turizm sektöründe salkımlandırma yaklaşımı benimsendi. Turizm için bir ülkeden diğer ülkeye gidip orada kaldığınız zaman içinde kullanacağınız hizmetler belirlendi. Bu hizmetler toplamı için GATS geçerli olacak. Belirleme ise çarpıcı, belediye, ulaşım, gıda, enerji, su, telekom, eğitim, çevre. Yani sadece turizm sektörünüz için GATS'ı uyguladığınızda tüm hizmet sektörleriniz de kapsanmış oluyor. Korkunç bir tablo"

İş güvencesi kalkacakGATS'da hizmetleri serbest piyasaya açmayı tanımlayan Yılmaz, dünyada ülkeler arasında hizmetlerin alınıp satılabileceğini, sektörde güçlü olan ülkelerin diğer ülkeleri sömüreceğini dile getirdi. Yılmaz, "Daha iyi ülkelerin sermaye grupları zayıf ülkeleri işgal edecek. Dünyada bir iç sömürü ortamı ortaya çıkacak" diyerek, gelişmemiş ülkeleri zor günlerin beklediğini belirtti. Yılmaz, "Devletin sağlık sektörümü özelleştirmeyeceğim ya da serbest piyasaya açmayacağım dediğini düşünülelim. Devlette kalan sağlık hizmetlerinin sunumu, ücreti ve kalitesi özel şirketlerinki ile aynı olmak zorunda. Daha ucuza satamayacaksınız. GATS sizi engelleyecek" diyerek, GATS'ın kamudaki iş güvencesini ortadan kaldırdığını söyledi. Yılmaz, "Bir sistem olarak kapitalizmi ortadan kaldırmadıkça sorunlara çözüm bulamayız. Olayları sınıfsal boyutta ele almak ve mücadele etmek gerekiyor. Sermaye ve işçi sınıfı olarak" diyerek, mesleklerin yavaş yavaş ortadan kalkacağını ve hizmet üreten tüm emekçilerin giderek emeğini satmaya ücretli olmaya başlayacağını kaydetti. İşçileşme ve çıkarların ortaklaşmasının ortaya çıkacağını dile getiren Yılmaz, örgütlenmenin gerekliliğinin altını çizdi. Meslek örgütlerinin yanı sıra partilerde örgütlenmenin şart olduğunu belirten Yılmaz, topyekün bir mücadelenin önemine dikkat çekti.
ÖNCEKİ HABER

ABD halkı savaşa karşı

SONRAKİ HABER

İran'da 2018 yılında 66 binden fazla kamu emekçisi işten atıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa