Birlikte mücadele çağrısı

Elazığ'da işçi, emekçi ve öğrenciler olası bir savaşta en büyük zararı yoksul halkların göreceğini belirttiler.

Birlikte mücadele çağrısıBülent Bozkurt - Özkan ZülfikarABD'nin savaş hazırlıklarını yoğunlaştırmasına karşı oluşan tepkiler artarak sürüyor. Elazığlı işçiler, emekçiler ve öğrenciler, ABD'nin tüm dünya haklarını tehdit eden saldırgan tutumunu kınayarak, savaş kışkırtıcılığına karşı çıkılması gerektiğini söylediler.

Karşı durulmalıABD tarafından dayatılan savaşın diğer ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını yağmalamaya yönelik olduğunu söyleyen Elazığlı emekçiler, "Savaşa hayır" demek için tüm emekçilerin antiemperyalist bir platformda buluşmalarını istediler. HADEP Elazığ İl Başkanı Mehmet Artan, "Sivil halka yönelik bu tür üzüntü verecek eylemlilikler başka halklara da zarar verecek ve bu savaştan tüm insanlık zarar görecektir. Afganistan ve Ortadoğu'ya yönelik savaşı red ettiğimiz gibi karşı duruşumuzu da göstereceğiz" dedi. Artan, Türkiye'nin bu savaşa destek vererek bölgedeki sorunların çözümü konusunda farklı dayatmalarda bulunabileceğini söyleyerek, ABD'nin asıl hedefinin Ortadoğu'daki hakimiyeti yeniden sağlamak olduğunu belirtti. Artan, savaşa karşı Türkiye genelinde sendikalar, kitle örgütleri ve partilerle bir araya gelmeye hazır olduklarını açıkladı.

Etkinlikler düzenlenecekİHD Elazığ Şube Başkanı Cafer Demir ise, "ABD, 11 Eylül'de kendisine yapılan saldırıyı bahane ederek dünya zenginliklerini yeniden yağmalamak için savaşa başvuruyor. Olası bir savaştan zarar gören dünya halkları olacaktır" dedi. Demir, Türkiye'nin bu savaşa dahil olmasına ve üslerinin kullandırılmasını istemediklerini belirtti. Savaşlara karşı "Dünya Barış Cephesi"nin oluşturulmasını öneren Demir, İHD Elazığ Şubesi olarak savaş karşıtı olan siyasi partilere, sendikalara çağrıda bulunduklarını söyledi. Demir, "Bu çağrımız olumlu karşılandı. Hafta içerisinde savaş karşıtı çeşitli etkinlikler düzenlenecektir" dedi.

Türkiye destek vermesinSaadet Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Bekir Kılıç, ABD'ye yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi. Kılıç, "Ancak bu vesile ile müslüman ülkelere karşı bir saldırı hazırlığı var. Kendi gıda ihtiyaçlarını bile karşılamaktan aciz olan Afganistan'a karşı yapılacak acağı her türlü eylemde Türkiye'de ABD'yi bu tür saldırılarına karşı uyarmalı ve hiçbir destekte bulunmamalıdır" dedi.

ABD yönlendiriyorElazığ'da terzilik yapan İlhan Oktan, "Ülkemiz savaşa katılmasın. Ama, ABD Türkiye'yi istediği şekilde yönlendiriyor" derken, öğrenci Mücaaddin Gümüş de, "ABD bu saldırıyı bahane ederek Ortadoğu'daki yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını daha fazla kontrol altında tutmak istemesinden kaynaklıdır" dedi. Öğrenci olan Yıldız Bektaş ve Serdar İnce ise savaşa ve emperyalizme karşı ezilenlerin birlik olmasını istediler.
www.evrensel.net