NATO ile barış gelmez

İngiltere'nin en kıdemli milletvekili Tony Benn, yoğun bir propaganda ile halkın savaşa dair kavrayışının zedelendiğini belirtiyor. Benn, İşçi Partisi hükümetini de eleştiriyor.

NATO ile barış gelmezArif Bektaş - Veli Yadırgı1950 yılında milletvekili seçilen ve İngiltere'de en uzun süre parlamento üyesi olan İşçi Partisi'nin eski sol kanat milletvekili Tony Benn, Afganistan'a yönelik saldırganlık hakkındaki görüşlerini gazetemize aktardı. Son seçimlere girmeyen Benn, dünyada barışın sağlanması için halkların uluslararası dayanışma içinde mücadele etmesinin gerekli olduğunu söylüyor. Evrensel: ABD'ye yapılan saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?Benn: Öncelikle herkesin olduğu gibi ben de yaşanan bu olaylar sonucu masum ve suçsuz insanların ölmesine üzüldüm. Ve dünyamızda, bu olayla birlikte gelişebilecek kötülüklerden korkuyorum. 2. Dünya Savaşı'nda büyük acılar yaşadım. Kardeşimi ve bir çok arkadaşımı kaybettim. Londra'ya yapılan "Yıldırım" saldırılarının sonucunda. Kanımca bu eylem, bir başka dünya savaşına sebep olacak.Böyle saldırılar, ABD'nin dış politikasının sonucu değil mi?Evet, bugün ABD'ye yapılan bu eylem ve duyulan genel bir öfke ve kin, şüphesiz ABD'nin dış politikasından kaynaklanıyor. Örneğin; ABD'nin İsrail'i, kendi ülkesinden defedilmiş Filistinlilere karşı savunmasını, Irak'ı her 10 yıl boyunca her gün düzenli olarak bombalayıp, yarım milyon masum insanı öldürmesini ve İngiltere ile ortaklaşa Körfez Savaşı'ndaki haksız rolünü görmek gerekir.Bugün Tony Blair, ABD'ye yani George Bush'a şartsız desteğini sunacağının sözünü veriyor. ABD de, bu eylemle birlikte "Dünyadaki Terörizme" karşı koalisyon kurma girişimini sonuna kadar sürdürecek. Bu gerçekleşirse, yanlış temeller üzerinde kurulacağı kesindir. Çünkü koalisyonda yer alabilecek ülkelere baktığımızda, bu ülkelerin terörizmden anladıkları ve terörizme karşı çıkış nedenleri farklı. Dolayısıyla çıkar çatışmaları kesinlikle yaşanacak.Blair'in koşulsuz ABD'ye desteği ve diğer Avrupa ülkelerini de bu koalisyona katma mücadelesi vermesini nasıl degerlendiriyorsunuz?Yaşadığımız bu üzücü olaydan sonra, en son yapmamız gereken iş, bireylere saldırmak olmalı. Ama görülen o ki; Blair de diğer liderlerin yaptığı gibi "üzülüyor". Bu olaydan sonra, barışa nasıl gideceğimiz tartışılması gerekirken, savaş tartışıyorlar. Şunu belirteyim ki; ABD ve İngiltere başta olmak üzere önemli güçler, bu olayı kullanarak ve gerekçe göstererek, düşman gördükleri ülkelere saldıracaklar. Bu, hiç bir şekilde barışı getirmez, tam tersine savaşı körükler. Blair, ABD ile birlikte mutlaka bir savaşa girme isteğinde. Savaşın çıkması durumunda İngiliz halkı nasıl etkilenecek?The Guardian gazetesinde çıkan bir araştırmaya göre, İngiliz halkının en az yarısı savaş istiyor. Eğer bu araştırma doğruysa, halkın böyle düşünmesi, devlet yetkililerinin ve medyanın kışkırtmasından kaynaklanıyordur. Yoğun propaganda bombardımanına tutulan halk, savaşın ne olduğunu tam olarak kavrayamıyor ve devletlerin macerasına kendisini kaptırıyor. Ama inanıyorum ki; eğer bir savaş çıkarsa ve bunu halk doğrudan hissederse, ki mutlaka hissedecektir, o zaman savaşın ne demek olduğunu görecektir. Başka ülkelerin insanlarına saldırılıyor. Eğer İngiltere'ye saldırılmış olsa, halk tamamen savaşa karşı olacaktır. Bu anlayışları da ancak, yürüteceğimiz politik tartışmalarla değiştirebiliriz. Blair ve Bush çok yönlü destek almaya çalışıyorlar. NATO'yu ve diğer örgütleri de yanlarına alarak, emellerine ulaşmaya çalışıyorlar. Bu ne sonuçlar doğurur?İngiltere ve ABD'nin de içinde yer aldığı Birleşmiş Milletler (BM), ilk kurulduğunda olumlu denebilecek hedeflere sahipti. En azından böyle görünüyordu. Fakat örgüte iddia edildiği gibi bir içerik kazandırılmadı. Irak ve Yugoslavya bombalandı, bu bombalamalar BM'in tüzüğüne göre bile yasadışıydı.Bugün NATO, BM'nin yerini almaya çalışıyor ve alternatif olduğunu savunuyor. Ama şunu bilelim ki; NATO, bir koalisyon kurup, kendisine karşı koyan halklara ve devletlere saldıracaksa, bu çok tehlikeli olacaktır. Üstelik de bunu, "teröre karşı savaş" adı altında yapacaksa. Bu durum, zengin ülkeler ile fakir ülkeler arasında bir savaşa dönüşebilir. Barış mı? NATO ile hayatta gerçekleşmez. Savaş kışkırtmalarına karşı ve savaşın önlenmesi için neler yapılabilir?Bence, barışı getirmek istiyorsak, enternasyonal bir halk koalisyonu kurmamız gerekir. Bu koalisyon sadece barış için mücadele etmemeli. Irkçılığa, sefalete ve dünyadaki bütün kirlenmelere karşı koyan bir koalisyon olmalı. Tabi ki en temel çözüm, halkın söz sahibi olmasından geçiyor.Emekçi halkların ve işçi sınıfının uluslararası dayanışması ve mücadelesi dünyanın yönünü değiştirebilir mi?Evet. Halkların verdiği mücadele, çoğu zaman sorunları çözmüştür. Ama bu mücadele tarzı, zaman ve sabır ister. Örneğin; Güney Afrika'da halkın, ırk ayırımcılığına karşı verdiği mücadele sonuç olarak Afrika Ulusal Kongresi'ni kazanmıştı. Zor ama iyi sonuçlar alınacak mücadele, halkların ortak ve dayanışması ile verilen mücadelelerdir.
www.evrensel.net