İhale yasası Meclis'te

AB ve Dünya Bankası'nın istekleri dikkate alınarak hazırlanacak nihai Devlet İhale Yasası Taslağı'nın, bu ayın sonuna kadar Bakanlar Kurulu'na sunulacağı bildirildi.

İhale yasası Meclis'teDünya Bankası ve Avrupa Birliği'nin uluslararası sermaye için gündeme getirdiği Devlet İhale Yasa Taslağı üzerinde uzun süredir yapılan görüşmelerde uzlaşma noktasına gelindi. Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası'nın da istekleri dikkate alınarak hazırlanacak nihai yasa taslağının, bu ayın sonuna kadar Bakanlar Kurulu'na sunulacağı bildirildi. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin isteği üzerine yeni ihale yasasında "Kamu İhale Üst Kurulu" oluşturulması yönünde düzenlemeye gidilecek. Yeni taslakta, Kamu İhale Üst Kurulu'nun oluşturulmasının kararlaştırılması halinde, ihale, ilk ilandan başlayıp sözleşme aşamasına kadar, bu kurumun işlemine tabi olacak. Sözleşme aşamasından sonra ihalelerde meydana gelecek olası anlaşmazlık ve uyuşmazlıkta, halen uygulamada olduğu gibi hukuki merciler görev alacak. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın da sıcak baktığı üst kurul oluşturulmasına yönelik, Maliye Bakanlığı'nın da önümüzdeki günlerde yaklaşımını netleştirmesi bekleniyor. Kamu İhale Üst Kurulu'nun oluşması halinde söz konusu kurul, henüz kesin olmamakla beraber, Türkiye'de benzer kurullar gibi 7 üyeden oluşacak. Üst kurulda 2'şer adet üye Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkililerinden, diğer üç üye ise tarafların üzerinde anlaşma sağladığı kuruluşlardan atanacak üyelerden meydana gelecek.Bu arada AB tarafından üzerinde bazı değişiklikler yapılarak Türk tarafına geçtiğimiz günlerde gönderilen yasa taslağı üzerinde her iki bakanlığın yaptığı çalışmalar da tamamlama aşamasına getirildi. Edinilen bilgiye göre eylülün ilk haftası içinde AB'ye teslim edilen taslağa bu hafta Ankara'ya gelecek olan AB, Dünya Bankası uzmanları ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilileri son şeklini verecek. Nihai taslak üzerinde anlaşma sağlanması halinde yaklaşık 15 yıldan bu yana yürürlükte bulunan Devlet İhale Yasası üzerinde yapılacak kapsamlı değişiklik önce Bakanlar Kurulu'na, ardından da TBMM'ye gönderilecek.
www.evrensel.net