Emek Platformu'nun talepleri

Emek Platformu ise üzerinde uzlaşılan 37 maddenin "basit düzenleme" olduğu değerlendirmesini yaparak, "insan hak ve özgürlüklerini sınırlayan anlayışın basit düzenlemelerle giderilmesinin mümkün olmadığını" belirtti.

Emek Platformu'nun talepleriEmek Platformu ise üzerinde uzlaşılan 37 maddenin "basit düzenleme" olduğu değerlendirmesini yaparak, "demokratik ilkelere uygun olmayan, insan hak ve özgürlüklerini sınırlayan anlayışın basit düzenlemelerle giderilmesinin mümkün olmadığını" belirtti.Platformu oluşturan 15 örgütün başkan veya yöneticilerinin imzasıyla dün yapılan açıklamada, yapılması gerekenin toplumun beklentileri doğrultusunda Anayasa'nın bütününün gözden geçirilerek yeniden yazılması olduğu vurgulandı. Ancak parlamentonun bugünkü yapısıyla bunun mümkün olmadığının görüldüğü de vurgulanan açıklamada, yalnızca kendi alanlarıyla sınırlı kalan önerilerde bulundukları ifade edildi. Açıklamada, Anayasa'da düşünce özgürlüğünü sınırlayan değil, bireyin demokratik hak ve özgürlüklerini geliştiren bir yaklaşımın belirlenmesi, örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması, yargı bağımsızlığını zedeleyici hükümlerin yer almaması, demokratik ve şeffaf hukuk devleti kavramına tam olarak işlerlik kazandırılması ve sosyal devleti güçlendirici hükümlerin yer alması istendi. Değişiklik önerisinde, zorla çalıştırmanın yasaklanması, herkese önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkı verilmesi, çalışanların sendika ve üst örgütü kurma, bunlara serbestçe üye olma, üyelikten ayrılma hakkı verilmesi istendi. Toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının garanti altına alınmasının da istendiği öneride, Anayasa'nın 55. maddesinin "ücrette adalet sağlanması" başlığı altında, devletin çalışana, emeğin karşılığı olan ücreti verirken, işe uygun, insan onuruna yaraşır biçimde yaşamasını sağlayacak, adaletli bir ücret olması istendi.Siyasi partiler, parti üyelikleri, yasama dokunulmazlığı, kamu hizmeti görevlileri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgili taleplerin de yer aldığı, değişiklik önerisinde, Meclis'in toplumun taleplerini dikkate alarak değişiklik yapması gereği üzerinde duruldu.
www.evrensel.net