Fotoğraf: AA

Fatura halklara kesilemez

EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel, ABD'ye yönelik saldırının ardından, faturanın dünya halklarına kesilemeyeceğini vurguladı.

Fatura halklara kesilemezABD'ye yönelik saldırılar, yine ABD'nin uyguladığı sömürgeci, baskıcı politikaların bir uzantısı olarak değerlendirildi. Emeğin Partisi (EMEP) Genel Başkanı Levent Tüzel, tekelci, emperyalist politikalara karşı çıkmanın "teröristlik" sayılacağı yeni bir çerçevenin ortaya konduğunu belirterek, saldırının faturasının dünya halklarına kesilemeyeceğini vurguladı. SİP de, ABD'nin son gelişmeleri yeni saldırılara dayanak yapacağını söyledi.EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel, yaptığı açıklamada, ABD'de yaşanan ve bir savaş görüntüsü oluşturan saldırıların dünya halklarını acıya ve yıkıma sürükleyen emperyalist politikaların ürünü olduğuna dikkat çekerek, "ABD, dünya topraklarına ne ekmişse onu biçmiştir" dedi. Savaş görüntüleri ortaya çıkaran olayın sorumlusu olarak "uluslararası terör örgütleri" ilan etmek gibi bir kolaycı yaklaşımın hiçbir sorunu çözmeyeceğini vurgulayan Tüzel, sonuçları dünya ölçeğinde olacak bu olayın bu kadar basit ve tek yanlı olarak ele alınamayacağı vurgusunu yaptı.ABD'ye yönelik saldırıların dünyanın bugün içine itildiği çatışma ve savaş ortamından bağımsız bir gelişme olmadığının altını çizen Tüzel, saldırıyı yaşanan çatışma ve savaş siyasetinin bir uzantısı olarak değerlendirdi. Tüzel, "Yayılmacı, sömürgeci politikaları çağın gereği sayıp, bütün dünya halklarına korku salanlar, şantaj, tehdit, baskı ve savaş politikalarından çıkarı olanlar kimlerse saldırıların gerçek sorumlusu da onlardır. Yine tüm dünya ülkelerine dayatmalarla egemen kılınan ve her geçen gün derinleştirilen ekonomik, siyasal ve askeri politikaların yapıcısı ve uygulayıcısı kimlerse, saldırıların sorumluları onlardır" dedi.

Saldırganlık tırmandırılıyorDünyayı çatışmaların ve savaşların bataklığına sürükleyenlere karşı bağımsızlıktan, kardeşlik ve barıştan yana bir politik tutum takınılması gerektiğini vurgulayan Tüzel, saldırıların gerçekleştiği andan itibaren Başta Başkan George W. Bush olmak üzere, ABD yetkililerinin ve emperyalistlerin sözcülüğüne soyunanların açıklamalarını ise, emperyalist saldırganlığın tırmandırılmasının zeminini oluşturmayı amaçladığını belirtti.Yeni Dünya Düzeni ve küreselleşme adına sürdürülen tekelci, emperyalist politikalara karşı çıkmanın teröristlik sayılacağı bir yeni çerçevenin ortaya konduğunu vurgulayan Tüzel, şöyle dedi: "ABD ve diğer emperyalist ülkelerin, uluslararası terörle mücadele etmek adına; başta Ortadoğu olmak üzere dünyayı emperyalist terörünün arenasına çevirmeleri kabul edilemez. Şiddetin, şantaj ve tehdidin, gerilim siyasetinin faturası, başta Arap İslam halkları olmak üzere, sömürü ve baskı altında tutulan halklara kesilemez. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye, böyle bir emperyalist saldırganlığın destek üslerinden biri yapılmak istenecektir. Devlet ve hükümetin bu konuda işbirlikçi tutumunu sürdürmesi, ülkemizi yeni felaketlerin ve belki de yeni bir dünya savaşı bataklığının içine geri dönülemez biçimde çekecektir. Bunun için, emperyalistlerle yapılan açık, gizli tüm anlaşmalar iptal edilmelidir. İncirlik Üssü ve diğer ABD-NATO üslerinin, emperyalist saldırılarda kullanılmasına izin verilmemeli ve bu üsler kapatılmalıdır."

Dünya barışı tehdit altındaÖzgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı Ufus Uras da yaptığı yazılı açıklamada, küreselleşme politikalarının dünya barışını tehdit ettiğini ifade ederek, "Dünya yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu saldırı kültürler ve ülkeler arası yeni çatışmalara ve savaşlara yol açmamalıdır" dedi. ABD'ye yapılan saldırıyı insanlıkdışı ve akıldışı olarak nitelendiren Uras, mevcut ortamın "sürmekte olan sermayenin küreselleşmesinden ve bunun yarattığı şiddet politikalarından kaynaklandığını" söyledi. Sürecin yarattığı dışlanma ezilme ve yoksullaşmanın toplumlarda büyük bir çaresizlik, öfke ve şiddet ortamını geliştirdiğini ifade eden Uras, "Seçildiğinden bu yana şahinlerin şahini bir politika izleyen Bush, dünyadaki kısmi barış ortamını bile her geçen gün zedeleyen adımlardan vazgeçmelidir. Yaşananlar dünyadaki eşitsizliklere, adaletsizliklere ve haksızlıklara yol açan politikalardan vazgeçilmesi için fırsat olmalıdır."

SİP: ABD saldırganlaşacakSosyalist İktidar Partisi (SİP) de yaptığı açıklamada, saldırıları, "ABD' emperyalizminin ekmeğine yağ sürüldü" diye değerlendirdi. Saldırının insani ve siyasi açılardan anlayışla karşılanmasının mümkün olmadığını belirten SİP, Amerikan emperyalizminin bu tür katliamlarla zayıflayacağı ya da alt edileceğini düşünmek için bir neden olmadığına, saldırının antiemperyalist olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada, ABD'de gerçekleştirilen eylemler kınandı ve "Bu eylemlerden yararlanarak daha saldırgan bir politika izleyeceği belli olan ABD emperyalizmiyle mücadelenin öneminin arttığı gerçeğinden hareket etmektedir" denildi.

HADEP açıklama yapmadıKonu ile ilgili sabah saatlerinde HADEP Genel Merkezi'nde toplantı yapan HADEP yöneticileri ABD'ye yapılan saldırı üzerine bir açıklama yapmayacaklarını bildirdiler. Gazetemizin Genel Başkan Murat Bozlak ile görüşme talebi üzerine, HADEP Basın Bürosu, "Konu ile ilgili açıklama yapılmaması kararı alındı. Bu konuda Genel Başkanımız da herhangi bir açıklama yapmak istemiyor" yanıtını verdi.
www.evrensel.net