Kapitülasyon tasarısı

Endüstri bölgeleri yasa tasarısı hükümetin manda anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Tasarı alelacele ve gizlice önceki gün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kapitülasyon tasarısıTürkiye tam anlamıyla yeni bir kapitülasyon belgesiyle karşı karşıya. Yabancı sermayenin isteği ile hazırlanan 10 maddelik endüstri bölgeleri yasa tasarısı, önceki gün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı mevcut birçok yasayı ve Anayasa'yı devre dışı bırakarak yabancı sermayeye inanılmaz ayrıcalıklar ve koruma getiriyor. Yılın başında gündeme gelen, ancak tepkiler nedeniyle sessiz sedasız Bakanlar Kurulu'nda onaylanıp önceki gün de yine sessiz şekilde TBMM Başkanlığı'na sunulan tasarı ile manda mantığı Türkiye'ye yasal olarak da yerleştirilmek isteniyor.TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede tasarının tam anlamıyla koşulsuz bir teslimiyet belgesi olduğu vurgulanırken, "kamu yararı" kavramının yasa metninin hiçbir satırında vurgulanmadığına dikkat çekildi. Tasarının 2. maddesinde belirtilen hususların "yasalar üstü ayrıcalık" olduğu ifade edilen değerlendirmede, endüstri bölgesinin büyüklük açısından bir tanımının yapılmadığının da altı çiziliyor. Bu nedenle bu tasarı yasalaştığı zaman kent içinde küçük bir arsanın bile endüstri bölgesi kapsamına girebileceği tüm ülkenin kent ve kır topraklarıyla tehdit altında olacağı belirtildi. Değerlendirmede şöyle denildi:"Bunlar yetmezmiş gibi, endüstri bölgelerinin kurulması amacıyla kamulaştırma bedelleri ve altyapı yatırım bedelleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinde yer alan ödenekle harcanabilecektir. Böylelikle Türkiye halkının maddi kaynakları Türkiye ve Türkiye halkı aleyhine pervasızca kullanılabilecektir. Başta yabancı (kamu/özel) olmak üzere yerli (özel) yatırımcılara haksız kaynak aktarılması sağlanacaktır. Bu harcamaların hesabının da sorulmaması için hükümler getirilmek istenmektedir. Kamu denetlemesinden kaçılmaktadır."Tasarının 4. maddesinin ise "talan özgürlüğünün" en kısa sürede yaşama geçmesini ve bu yönde kamusal engellerin ortadan kaldırılmasını düzenlediği ifade edilen TMMOB değerlendirmesinde, maddeye göre yatırımcıların bu kurallara bağlı yatırım istemlerinin 15 gün içinde karşılanacağı, aksi takdirde yatırım talebinin kabul edilmiş sayılacağı, yani yatırım isteminde bütün bu kolaylıklara rağmen yine de yasal engel bulan kamu görevlilerinin 15 gün "susarsa", izin verilmiş sayılacaklarının belirtildiği vurgulandı.
www.evrensel.net