TÜSİAD'dan Anayasa paketine

   tam destek

TÜSİAD'dan Anayasa paketine tam destekTürk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Tuncay Özilhan, Partiler Arası Uzlaşma Komisyonu'nun geniş çaplı bir Anayasa değişikliği üzerinde anlaşmalarına destek verdiklerini belirterek, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partileri, Türkiye'nin önünü açacak dönüşümlerin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmaya çağırdı.TÜSİAD'ın "Türkiye'de demokratikleşme perspektifleri" ve "AB Kopenhang Siyasal Kriterleri" çalışmasının unsurlarından olan "Düşünce özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması" paketi, dün Ankara Sheraton Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla tartışmaya açıldı.

Referans ABÖzilhan, AB'nin, gerek demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları boyutuyla, gerekse piyasa ekonomisi altyapısıyla, Türkiye'nin küreselleşme projesinde her zaman bir referans noktası olduğunu söyledi. AB'ye tam üyeliğin Türkiye açısından gerçekleşmesinin sancılı olacağını kaydeden Özilhan, bunun da AB'nin üyelik için öngördüğü standartları yerine getirmede karşılaşılan güçlüklerden kaynaklandığını söyledi. Bu durumun yapısal nedenleri olduğu gibi, siyasi irade eksikliğinden ya da çeşitli çevrelerin AB üyeliği konusundaki isteksizliklerinden kaynaklandığını da iddia eden Özilhan, Türkiye'nin krizden çıkabilmesi için gerekli reformların AB ile örtüştüğünü ve bu noktayı Meclis'in dikkate alması gerektiğini kaydetti. Özilhan, Partiler Arası Uzlaşma Komisyonu'nun geniş çaplı bir Anayasa değişikliği üzerinde anlaşmış olmasının, Türkiye'nin farklı kesimlerinin demokratik standartlarının yükseltilmesi ve AB üyeliğinin önemi konusunda uzlaşılmasının gösterilmesi açısından anlamlı bir gelişme olduğunu kaydederek, 17 Eylül günü Meclis'te Anayasa değişikliği paketi görüşmelerini takip edeceklerini ve bu değişiklikten umutlu olduklarını ifade etti.TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Parlamento İşleri Komisyonu Başkanı Mustafa Koç ise parlamentonun omuzlarında siyasi liberalleşmenin ve AB'nin yolunu açacak düzenlemeleri gerçekleştirme sorumluluğu olduğunu söyledi. Koç, düşünce ve ifade özgürlüğünün yanı sıra basın özgürlüğünün de aynı titizlikle korunması gerektiğini kaydetti.TÜSİAD Parlamento İşleri Komisyonu Üyesi ve Siyasi Kriterler Çalışma Grubu Başkanı Can Peker, demokrasinin toplumda evrensel değerlerle bütünleşmesi gerektiğini belirterek, çağdaş demokrasilerin hoşa gitmeyen fikirlerin ifadesini de kabul etmesi gerektiğini ifade etti.Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ise haber alma, haber özgürlüğü gibi özgürlüklerin demokrasinin vazgeçilmez koşulları olduğunu ifade ederek, sınırsız ifade özgürlüğünün hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

'Torba maddeler sakıncalı'Prof. Dr. Süheyl Batum, düşünce özgürlüğünün artık tartışılabilir kavramlar olmaktan çıkarılması gerektiğini belirterek, mevcut yasal düzenlemelerin ifade özgürlüğünü kısıtladığını kaydetti. Batum, Anayasa'da düşünce özgürlüğüne ilişkin "torba maddeler" olduğunu ifade ederek, "Bu maddeler çok farklı yorumlamalara neden olabiliyor. Öyle maddeler var ki neyin içine girdiğini bilmiyorsunuz. Böylelikle birçok insan gereksiz yere yargılanıyor" diye konuştu. İfade özgürlüğü konularındaki sınırlandırmaların şiddet kullanımına ilişkin olması gerektiğini söyleyen Batum, "Bazı yasa maddelerini 'Almanya'dan, İtalya'dan aldık, aynısı onlarda da var' diye savunamazsınız. Çünkü, hem bu ülkelerde bu maddeler yok, hem de uygulamalar çok farklı olabiliyor. Elbette her şeyi söylenebilir hale getiremeyiz. Irkçı, şiddet yanlısı düşüncelerin ifade özgürlüğünü AİHM de tanımıyor" dedi. Gazetecilerin, "Yazarlar, aydınlar, hapse atılırken TÜSİAD hiçbir şey yapmadı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusuna yanıt veren Özilhan, "1993'ten beri düşünce özgürlüğü konusunda görüş bildiriyoruz. Ancak TÜSİAD gündemi ve detayları takip eden bir kurum değil. Biz ilkeler ve prensipler konusunda görüş bildiriyoruz" dedi.Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'nde görüşülen siyasi durumu ile ilgili soruya ise yanıt veren Batum, mevcut mevzuata göre Erdoğan'ın parti başkanlığı yapamayacağını, ancak bu mevzuatın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
www.evrensel.net