27 Ağustos 2011 13:22

Tam Gün ‘gizlice’ yasalaştırıldı

TÜRK Tabipleri Birliğinin, “hekimleri 7 gün 24 saat, güvencesiz çalışmaya zorlayacağı, kaliteli sağlık hizmeti yerine daha çok hasta, daha çok tetkik ve daha çok kazanç elde etmeyi” hedeflediği için yasalaşmasına karşı olduğu “Tam Gün” yasa tasarısı, önceki gün Resmi Gazetede 650 sayı

Tam Gün ‘gizlice’ yasalaştırıldı

Paylaş
Şiar Can Şener

650 sayılı “Adalet Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 38. maddesinde yapılan değişiklikle, TTB’nin karşı çıktığı “Tam Gün” böylece bir anda yasalaşmış oldu.

HEKİMLERİN MUAYENEHANE AÇMASI ARTIK YASAK

Söz konusu KHK’ya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı” başlıklı 28. maddesinin birinci fıkrasına “Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz” cümlesi eklendi. Böylece Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, Danıştayın ise henüz son kararını vermediği “Tam Gün” KHK’yla yasalaşmış oldu.

HEKİMLERE BİR GARİP BAYRAM HEDİYESİ

TTB Merkez Konsey Üyesi Osman Öztürk, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği “Tam Gün” yasasının, KHK ile tekrar gündeme getirilmesini eleştirdi. 25 Ağustos Cuma günü, bayram tatiline girme arifesinde böyle bir düzenlemenin KHK ile yasalaştırıldığını bildiren Öztürk, hükümetin hekimlere “ilginç” bir hediye verdiğini söyledi. “Meclis bir ay sonra açılacak. Hekimleri yakından ilgilendiren bir konunun Mecliste tartışılması gerekir. Bu yasa için bir ay daha beklense memleket mi batar” diye sordu.

KHK’yla yapılan değişikliğin, Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararına ve Danıştayın henüz sonuçlanmamış kararına aykırı olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Yasaya göre hekimler muayenehane açamayacak. Üniversitede hoca olan hekimler ise dışarıda çalışabilecek ama onlar da çalıştıkları işyerinde döner sermayeden yararlanamayacak” dedi.  
‘HEKİM EMEĞİ UCUZLATILMAK İSTENİYOR’

Hekimlerin tam gün çalışmaya karşı olmadıklarının altını çizen Öztürk, “Biz hekim emeğini ucuzlatmadan, güvenlikli tam gün istiyoruz. Hükümet ise güvencesiz çalışmayı dayatıyor. Maaşlarımıza zam yapmadan aldığımız paranın arttığı belirtiliyor. Oysa döner sermayeden aldığımız para artabilir ama yarın azalabilir de. Güvenceli ücret istiyoruz” diye konuştu. Hekimlerin ikinci bir işte çalışma şansı olduğunu ve bu durumun hekimlerin pazarlık gücünü artırdığını da kaydeden Öztürk, “Yasalaşan Tam Gün’le pazarlık gücümüz de elimizden alınıyor. Güvencesiz, yarın hangi koşullarda hangi ücretleri alarak çalışacağımız belirsizleşiyor” dedi. (Ankara/EVRENSEL)


‘TAM GÜN YASASIYLA HEKİMLER KÖLELEŞTİRİLECEK

İSTANBUL Tabip Odası, Tam Gün Yasası’yla hekimlerin köleleştirileceğini, buna karşı hukuki ve örgütsel olarak mücadele etmeye devam edeceklerini duyurdu.

İstanbul Tabip Odası, Tam Gün Yasası’na ilişkin Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Emeğimizin değersizleştirilmesine, geleceğimizin belirsizleştirilmesine tam gün kölelik kararnamesine hayır” pankartı ve “Artık yeter mesleğimize, meslek onurumuza saygı istiyoruz”, “Demokrasi var denilen yerde böyle hukuksuzluk olmaz”, “Tam günle takatimizi kesip işsiz güçsüz bırakmak istiyorlar” dövizleri açıldı. Eylemde, sağlık emekçileri sık sık düdük çaldı. Açıklama yapan TTB Merkez Konsey Üyesi Osman Öztürk, hükümetin Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararına rağmen, Tamgün Yasası’nı kabul ettiğini belirtti. Halen muayenehanesi olan hekimlerle ilgili bir geçiş dönemi hükmü getirilmediğini vurgulayan Özçelik, yasakların derhal yürürlüğe gireceğini belirtildiği dile getirildi. Özçelik, yasayla, hekimlerin köleleştirileceğini vurgulayarak, buna karşı hukuki ve örgütsel olarak mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi. (İSTANBUL)

ÖNCEKİ HABER

Portekiz’de kriz: Yeni zenginlerden yeni yoksullara

SONRAKİ HABER

CHP: Her yıl 20 bin kişi meslek hastalıklarından ölüyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa