Parası olana özel hizmet

Devlet hastaneleri bundan böyle, paralı hastalara saat 16.00'dan sonra uygulanacak tarife ile "özel hizmet" verecek.

Parası olana özel hizmetSağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde özel sağlık hizmeti verilmesi kararı alındı. Saat 16.00'dan sonra verilecek bu hizmet, muayeneden ameliyata, doğumdan tahlillere pek çok işlemi kapsıyor. Özel ücret tarifesi uygulanacak bu "özel hizmet", sadece parası olanlara...Devlet hastanelerinde özel sağlık hizmetlerinin sunulmasına, özel hizmetlerin ücret tarifelerine, bu hizmetlerde görev yapacak personele döner sermayeden yapılacak ek ödemelerin oranlarını düzenlemek amacıyla yönerge taslağı hazırlandı.Taslağa göre, özel sağlık hizmetleri, acil vakalar hariç, saat 16.00'dan önce olmamak üzere, mesai saatleri dışında ve vardiyalı yürütülen hizmetlerden ayrı olarak, klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan ve uzman hekim tarafından, yardımcı sağlık personeli ve ilgili diğer personelin de katılımıyla belirlenen özel ücret tarifeleri üzerinden verilen muayene, tetkik, tahlil, görüntüleme, ameliyat, anestezi, doğum gibi sağlık hizmetlerini kapsayacak.

Hastadan alınacakÖzel sağlık hizmetlerinin ücret tarifesi, yürürlükte bulunan Bütçe Uygulama Talimatı'nda yer alan fiyat tarifelerinin verilen katsayılar ile çarpılması suretiyle belirlenecek. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişilerin sosyal güvencesi varsa işleme konulacak ve ücret tarifeleri arasındaki fark kişiden tahsis edilecek. Kurum, talep ve ihtiyaç halinde, bakanlığın da uygun görüşünü alarak, fiyat tarifesinin altında olmamak koşuluyla özel sağlık sigorta şirketleri ile özel anlaşmalar yapabilecek. Özel sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerin tamamı, kurumun döner sermayesine gelir kaydedilecek. Gelirlerin yüzde 50'si hastane giderlerin karşılanması için kullanılacak ve geri kalan özel sağlık hizmetlerine katılan personele dağıtılacak. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Tahsin Ecer, yönerge ile özel sağlık hizmetlerinin acil sağlık hizmetleri, vardiya hizmetleri ve yataklı tedavi kurumlarında yatan hastalara verilen rutin tıbbi tedavi ve bakım hizmetlerinden ayrı olarak, bu hizmetleri aksatmayacak şekilde planlanıp yürütülmesi esasının benimsendiğini savundu. Ecer, bunu sağlamak ve mesai saatleri içinde polikliniklere başvuran hastaların, özel sağlık hizmetlerine yönlendirilmesini engellemek amacıyla gereken tedbirleri aldıklarını da söyledi.
www.evrensel.net