Hanehalkı işsiz!

İşsizlikte büyük bir patlama yaşanıyor. Özellikle kentlerde eğitimli işsizlerin sayısının artması dikkat çekerken, kadınların çoğunluğunun "ücretsiz aile işçisi" olarak çalışması da işsizliğin bir diğer önemli boyutu.

Hanehalkı işsiz!İşsizlikte büyük bir patlama yaşanıyor. Özellikle kentlerde eğitimli işsizlerin sayısının artması dikkat çekerken, kadınların çoğunluğunun "ücretsiz aile işçisi" olarak çalışması da işsizliğin bir diğer önemli boyutu. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) 2. Dönem Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) geçici sonuçlarını açıkladı. 2001 yılı ikinci döneminde, istihdam edilenlerin toplam sayısı 21 milyon 127 bin kişi olarak belirlenirken, işsiz sayısının ise resmi olarak 1 milyon 567 bin kişi olduğu tespit edildi. Anketin sonuçlarına göre, Türkiye'de toplam işgücüne katılma oranı yüzde 49.8 olarak saptandı. Geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı ise toplamda yüzde 50.9'dan yüzde 49.8'e, kentsel yerlerde ise yüzde 45.1'den yüzde 43'e düşerken, kırsal yerlerde yüzde 60.3'ten yüzde 61.2'ye yükseldi. İşgücüne katılma oranındaki düşüş erkek nüfusta yüzde 74.7'den yüzde 72.4'e, kadınlarda ise yüzde 27.4'ten yüzde 27.3'e geriledi.

İstihdamdaki düşüşBu yılın ikinci döneminde toplam istihdam, geçen yılın aynı dönemine göre 185 bin kişi azalarak 21 milyon 127 bin kişi oldu. 2001 yılının 2. döneminde istihdam oranı, geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde yüzde 47.8'den yüzde 46.3'e, kentsel yerlerde de yüzde 41.1'den yüzde 38.6'ya düşerken, kırsal yerlerde yüzde 58.5'ten yüzde 59.5'e yükseldi.Bu yılın 2. döneminde toplam istihdam edilenlerin yüzde 27.6'sı (5 milyon 829 bin kişi) kadınlardan oluştu. Kadın istihdamı geçen yılın ayın dönemine göre 98 bin kişi arttı. Türkiye genelinde istihdam edilen kadınların yüzde 54.8'inin (3 milyon 199 bin kişi) ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı saptanırken, ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların toplam ücretsiz aile işçileri içindeki oranı ise yüzde 64.1 oldu.

Çocuklar da azaldıAnket sonuçlarına göre, bu yılın ikinci döneminde Türkiye genelinde 12-17 yaş grubunda çalışan çocukların sayısı da 1 milyon 159 bin kişi oldu. Aynı yaş grubunda çalışan çocukların sayısı geçen yılın söz konusu dönemine göre 421 bin kişi azaldı. Kamu sektöründe istihdam edilenlerin toplam istihdam içindeki payı da geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydetti. Geçen yılın 2. döneminde yüzde 13.5 olan bu pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 14.1'e (2 milyon 966 bin kişi) yükseldi. Bu yılın ikinci döneminde Türkiye genelinde 1 milyon 567 kişinin işsiz olduğu belirtilirken, Türkiye genelindeki işsizlik oranının yüzde 6.9 olduğu, tarım dışı sektörlerdeki işsizlik oranının yüzde 10.7 olarak tahmin edildiği belirtildi. Bu yılın 2. dönemi ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında işsizlik oranının yüzde 6.2'den yüzde 6.9'a yükselirken, Türkiye genelindeki işsizlerin yüzde 24.9'u (390 bin kişi) işten çıkartılanlar, yüzde 24'ü (376 bin kişi) ise ilk kez iş arayanlardan oluştu. İşsizlik oranı bu yılın 2. döneminde Türkiye genelinde erkeklerde yüzde 7, kadınlarda ise yüzde 6.7 olarak belirlendi.

Eğitimliler Öte yandan, eğitimli genç nüfusun işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.2 oldu. Eğitimli gençler arasında işsizlik, en çok kentsel yerlerde gözlendi. Bu yılın 2. döneminde kentsel yerlerde eğitimli gençler arasında işsizlik oranı toplamda yüzde 25.3, erkeklerde yüzde 23.5, kadınlarda ise yüzde 28.1 olarak tahmin edildi.
www.evrensel.net