Oyun sahasını düzlüyorlar

Arjantin'e IMF kredisi karşılığında ABD'nin getirdiği finansal ve ticari alanı kapsayan korumacı önlemlerin tamamen kaldırılması konusundaki şartlarının eylül ayından itibaren Türkiye için de geçerli olacağı belirtiliyor.

Oyun sahasını düzlüyorlarUluslararası sermaye krizleri de fırsat bilerek "gelişmekte olanlar" kategorisinde yer alan ülkelere Dünya Bankası eliyle "yeniden yapılanma" programları dayatıyor. Özellikle Arjantin ve Türkiye bu konuda çarpıcı birer örnek. Dünya Bankası'nın uzun vadeye yayılmış bu yeniden yapılanma programı ABD sermayesi için "oyun sahasının düzlenmesinden" başka bir anlam taşımıyor. Ecevit'in son açıklamalarına bakılırsa eylül ayından itibaren "idari ve bürokratik engellerin kaldırılması" adı altında uluslararası sermaye için yeni bir yasal operasyona başlanacak.Arjantin'e IMF kredisi karşılığında ABD'nin getirdiği finansal ve ticari alanı kapsayan korumacı önlemlerin tamamen kaldırılması konusundaki şartlarının eylül ayından itibaren Türkiye için de geçerli olacağı belirtiliyor. Nitekim önceki gün Başbakan Bülent Ecevit'in "Yabancı sermayeyi çekmek için tedbirler almayı düşünüyoruz" açıklaması, yeni düzenlemelerin kapıda olduğunun işareti. Ecevit'in üzerinde durduğu tedbirlerin başında ise bürokratik ve yasal kısıtlamaların kaldırılması geliyor.

Eylülde toplantıBu çerçevede Dünya Bankası'nın ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC)'nun bir yan kuruluşu olan Yabancı Yatırım Danışmanlık Kurumu (FIAS) hükümetin talebi ile Hazine Müsteşarlığı'nın aktif katılımda bulunduğu bir çalışma başlattı. İlk aşamada Türkiye'deki yatırım ortamının genel bir değerlendirmesini yapmak için çalışma yapılarak düzenlenen raporun ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulduğu ifade edildi. Yatırımlarda karşılaşılan idari engellerin tespiti çalışmasının da 2001 Temmuz ayında tamamlandığı ve raporun ilgili tüm kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapıldığı kaydedildi. 10-11 Eylül 2001 tarihinde FIAS ve IFC'nin de katılımı ile Hazine Müsteşarlığı'nda bir çalışma toplantısının düzenleneceği ve raporun sunuşunun yapılacağı bildirildi. Toplantının devamında ortak bir eylem planı hazırlanacağı ve Bakanlar Kurulu'na sunulacağı belirtildi.

Gerekçe masumGörünüşte sadece "bürokrasinin azaltılması" gibi masum bir gerekçeyle açıklanan bu çalışma gerçekte, uluslararası sermayenin "oyun sahasını düzlemesi" anlamına geliyor. Geçtiğimiz aylarda Bakanlar Kurulu'unda karara bağlanan ve eylül ayında Meclis'in gündemine gelmesi beklenen Endüstri Bölgeleri Kanun Tasarısı, yapılmak istenenin en açık örneği.
www.evrensel.net