Sadece ismi özerk

İŞKUR'u bakanlığının destek birimi gibi kullanarak kurumun özerkliğini tanımayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'a yanıt, YDK'dan geldi.

Sadece ismi özerkSultan ÖzerÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, kuruluş yasasında, "İdari ve mali bakımdan özerk" olduğu belirtilen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun özerkliğini tanımıyor. Yakıt giderleri kurum tarafından karşılanacak şekilde kurumun araçlarını kullandığı gibi, tabelalarına bakanlığın ismini yazdıran Okuyan, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu'nda uyarıldı, araçların iade edilmesi, tabelaların da değiştirilmesi istendi.Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK)'nun İŞKUR'u incelediği raporda, kurumun 617 sayılı KHK ile kurulduğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili bir kuruluşu olduğu ve yönetiminde sosyal tarafların da yer aldığı hatırlatıldı. Kurumun, "mali ve idari özerkliğe sahip, tüzel kişiliğe haiz, özel hukuk hükümlerine tabi" olduğuna dikkat çekilen raporda, İŞKUR'un merkez ve taşra teşkilat ünitelerinde bulunan tüm tabela, pano ve flamalarda "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Türkiye İş Kurumu" yazılması eleştirildi.

'Tabelalar değişsin'İş ve İşçi Bulma Kurumu iken bile sadece kendi unvanını kullandığının hatırlatıldığı raporda, mevcut tabelaların değiştirilmesi istendi. Raporda, KHK ile İŞKUR'a dönüşen kurumda mevcut tabela, pano ve flamaların değiştirilmesi için, merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılmak üzere KDV hariç 25.4 milyar lira bedelle 127 adet tabela yaptırıldığının altı çizilirken, tüm tabela, pano ve flamalarda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Türkiye İş Kurumu" ibaresinin yazılması nedeniyle yeniden masraf yapılması gündeme geldi.Raporda, "Böylece bir yandan, özerklik ilkesine uygun bir yapılanma öngörülürken, diğer yandan da bu ilkeye uygun düşmeyen bir tutum içine girilmiş ve kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir teşkilat birimi gibi gösterilmiştir" denildi. 617 sayılı KHK'nin 17inci maddesi uyarınca kurumun Çalışma Bakanlığı'nın bir idari birimi olmayıp, idari ve mali açıdan özerk bir kamu kuruluşu olduğu hatırlatılan raporda, "617 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden önceki dönemde bile kurum, 4837 sayılı kuruluş kanunun 1'inci maddesinde ÇSGB'nin bağlı kuruluşu olarak belirtilmiş olmasına rağmen, sadece İş ve İşçi Bulma Kurumu unvanını kullanarak faaliyetlerini sürdürmüştür" hatırlatması yapıldı.KHK'de kurumun ne adında ne başlığında ne de metnin içerisinde "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Türkiye İş Kurumu" unvanına yer verildiği vurgulanan raporda, benzer yapıya sahip Emekli Sandığı, Milli Piyango İdaresi'nin unvanlarında böyle bir durumun olmadığı örneği verildi.

Okuyan'a çalışıyorRaporda dikkat çekilen başka bir konu da kurumun, masraflarını da karşıladığı ancak kendisinin kullanmadığı makam araçları oldu. Yakıt ve bakım başta olmak üzere her türlü giderleri kurumca karşılanan taşıtların Çalışma Bakanlığı tarafından iadesi istenen raporda, kamu taşıtlarıyla ilgili Başbakanlık Genelgesi ve Maliye Bakanlığı'nın 2001 yılı Bütçe Uygulama Talimatı uyarınca gerekli işlemlerin yapılması istendi.
www.evrensel.net