Direnişçi işçiye sürgün

Sümerbank İzmir Basma Sanayi Fabrikası'nın satışına karşı haftalardır örnek bir direniş sergileyen işçilere çeşitli Sümerbank fabrikalarına nakledildiklerine dair yazılar gönderildi.

Direnişçi işçiye sürgünSinan Sarısaltık Fabrikalarının satışına karşı 91 gündür direnişte olan İzmir Sümerbank işçileri nakil yoluyla bölünmek isteniyor. İşçiler 19 Ağustos'ta düzenleyecekleri dayanışma gecesi çalışmalarını sürdürürlerken Sümerbank Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ve 351 işçinin nakillerinin nereye olacağını bildiren yazıyla birlikleri bölünmeye çalışılıyor. Buna göre Genel Müdürlük 194 işçiyi Manisa'ya, 101 işçiyi Bergama'ya, 47 işçiyi Antalya'ya, 1 işçiyi Adıyaman'a, 1 işçiyi Nazilli'ye, 2 işçiyi Sarıkamış'a, 2 işçiyi Aksantaş'a, 1 işçiyi Sidaş'a ve 1 işçiyi Tercan'a nakil etmek istiyor. Yazıda nakil listesinin yanı sıra işçilere yönelik yaptırımlar da belirtilmiş. Nakil olacak 351 işçinin içerisinde eğer emekliliği dolan işçiler bulunuyorsa bunların nakilleri yapılmayacak. Ayrıca emekli olacaklar emeklilik hakkını elde etmek istiyorlarsa, "Son zamanlarda yaşanan süreç için işverenden şikayetçi olmayacağı"na dair imzalı belge verecekler.

Dayatmacı maddeAynı yazıda, "Söz konusu işçilerden bu nakil işlemi sebebiyle harcırah talep etmeyeceklerine ve naklen gidecekleri işyerinde kendilerine verilecek işi yapacaklarına dair bir belge alınarak dosyalarına koyulacaktır" denilerek nakil masrafları da işçilere yükleniyor.Genel müdürlük yazısına tepki gösteren işçiler, "Hem nakil ediliyoruz, hem de harcırah parası bizden isteniyor. 90 gündür burada mücadele ediyoruz. Bu fabrikanın kapatılmasını biz istemedik. Devlet nasıl ki bir memurunu nakil yaparken harcırahını veriyorsa bize de eşit davranmak zorunda" diye konuştular. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne giderek yazıda belirtilen maddeleri kabul etmeyeceklerini ve dava açacaklarını söyleyen işçiler, İzmir Barosu'na giderek sorunlarını anlatan dilekçe verdiler.

Mücadele sürecek15 Mayıs'ta da buna benzer bir yazı geldiğini hatırlatan işçiler mücadeleyi sürdüreceklerini söylediler. İşçiler kafalarını karıştırmaya yönelik girişime rağmen 19 Ağustos'ta Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek dayanışma gecesinin çoşkuyla geçeceğini söylediler. TEKSİF İzmir Şubesi 2. Başkanı Fethi Avcıl, "Bu bir taktik. Böl parçala yönet taktiği. Yazıyı aldığımız gün görüşmek için bir yetkili aradık bulamadık. Başımızdaki adamlar sağlıksız. Bizim şenlik çalışmalarımız çok güzel gidiyor, yapacağız. Bu geceyi düzenlemek için ne emekler verdik. Sen bize 90 gündür para ödemedin, aylık ödemedin nasıl gidecek şimdi bu arkadaş? Tüm arkadaşlarla toplanıp bundan sonra da ne yapacağımıza karar vereceğiz" dedi.
www.evrensel.net