Büyükşehir'de arazi yolsuzluğu

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Ülkü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, dar gelirli kişileri konut sahibi yapmak amacıyla Arsa Ofisi'nden satın aldığı İkitelli'deki 1520 dönümlük araziyi, "üçüncü kişilere satış yapılamaz" şerhine rağmen 38 trilyon liraya satışa çıkardığını bildirdi.

Büyükşehir'de arazi yolsuzluğu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Ülkü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, dar gelirli kişileri konut sahibi yapmak amacıyla Arsa Ofisi'nden satın aldığı İkitelli'deki 1520 dönümlük araziyi, "üçüncü kişilere satış yapılamaz" şerhine rağmen 38 trilyon liraya satışa çıkardığını bildirdi.Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin Küçükçekmece'ye bağlı İkitelli'de bulunan 64 pafta ve 3324 no'lu parsel sayılı 1 milyon 509 bin 842 metrekare, 45 pafta ve 2353 parsel sayılı 10 bin 813 metrekare alanlı taşınmazları, 775 sayılı Gecekondu Yasası'na göre, dar gelirli grubundaki kişileri konut sahibi yapmak üzere Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nden satın aldığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli olan ve sözü edilen yasaların uygulanması amacıyla kamu yararı gözetilerek önce Arsa Ofisi'ne, daha sonra da Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen bu arazilerin tamamının 2 yıl vadeli ve aylık yüzde 1 faizle satışının gerçekleştiğini ifade eden Ülkü, bunlardan 3324 ve 2353 no'lu parselleri kapsayan alanın tapu intikalinin 8 Mayıs 1997 tarihinde yapıldığını kaydetti.

'Erdoğan da yaptı' Ülkü, Milli Savunma Bakanlığı'nın ise 28 Temmuz 1997 tarih ve 8274 sayılı yazısında, aylık faizin yüzde 1 yerine yüzde 5 oranında olması gerektiğini bildirdiğini vurguladı. Abdüllatif Şener'in Maliye Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Arsa Ofisi yetkililerinin imar planı çalışmaları tamamlandıktan sonra devir önerilerine rağmen, metrekare birim fiyatı yaklaşık 5 dolar ve düşük faizle plansız bir biçimde arazinin devrinin yapıldığını belirten Ülkü, özetle şöyle dedi: "Dar gelirli aileleri arsa ve konut sahibi etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nden koşullu olarak devir alınan 1520 dönümlük arazinin üçüncü kişilere ihale yoluyla satılmak istenmesi, devir amacına ve yasalara aykırıdır. Türkiye'nin yaşadığı bu ekonomik krizde hiçbir kişi ve şirketin 38 trilyon liraya gayrimenkul satın alamayacağı, bu arazinin KİPTAŞ (İstanbul Konut, İmar, Plan Sanayi ve Ticaret AŞ) tarafından satın alınacağı duyumları odamıza iletilmiştir. 14 Ağustos Salı günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nde yapılacak olan yasalara aykırı bu ihalenin, mutlaka iptal edilmesi gerekmektedir." src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön


Yapı Denetim Yasası bugün yürürlüğe giriyorBayındırlık ve İskan Bakanı MHP'li Koray Aydın tarafından hazırlanan ve 28 Haziran 2001 tarihinde Meclis'te kabul edilen Yapı Denetim Yasası bugün yürürlüğe giriyor. Meslek odalarının devre dışı bırakıldığı 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çıkartılan yasaya Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) tepki gösteriyor. TMMOB, yasayı "toplum ve bilimin çıkarlarına aykırı olarak" değerlendiriyor ve bu düzenlemeyle sorunların çözülmeyeceğini, kamu yararına iyileştirme sağlanamayacağı gibi kamu denetimi altında kalması gereken yapı denetiminin ticarileştirildiğine dikkat çekiyor. Yasa ile bölgeler arasında ayrımcılık yapıldığını belirten mimar ve mühendisler, yasanın denetimsizlik anlamına geldiğini dile getiriyorlar.

Manisa'da toplantı Öte yandan Mimarlar Odası Ege Bölgesi Birimler Ortak Toplantısı, Manisa, İzmir, Muğla, Aydın ve Uşak illerinin şube başkanlarının katılımıyla, Manisa'da dün yapıldı. Toplantıda konuşan Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Hasan Küçükkara, bugün yürürlüğe girecek olan Yapı Denetim Kanunu'nun içeriğinin, geçen yıl uygulanan 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aynısı olduğunu belirtti. Küçükkara, Yapı Denetim Yasası'nı işletecek yönetmeliklerin çıkarılmamış olmasını da büyük eksiklik olarak değerlendirerek, şunları söyledi: "Depremlerin ardından uygulamaya giren 595 sayılı Yapı Denetimi hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, 26 Mayıs 2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Hükümet hiçbir değişiklik yapmadan, yeterince düşünmeden, alelacele, bu Kanun Hükmünde Kararname'yi yasa önerisi olarak parlamentoya sundu ve bir gecede Yapı Denetim Kanunu olarak çıkarıldı. Yasa, Anayasa'ya göre kurulmuş meslek odalarını dışlıyor. Yasa'nın hiçbir yerinde meslek odalarına görev verilmiyor. Sağlıklı yapılar üretebilmek için meslek odaları sisteme dahil edilmelidir." Küçükkara, Türkiye'nin yaşadığı iki büyük depremin ardından yapı güvenilirliğinin oluşturulamadığını ve bunlara yönelik etkin önlemlerin alınamadığını anlattı. Türkiye topraklarının yüzde 95'inin deprem kuşağında olduğuna işaret eden Küçükkara, yeni yapılacak yapıların depreme dayanıklı, sağlıklı yapılar olması ve mevcut binalara ilişkin depremsellik çalışmaları yapılması gerektiğini ifade etti.
www.evrensel.net