Değişen bir şey yok

IMF, Türkiye'ye yeni bir "enflasyon programı" daha önerdi. Sabit kurun ardından da dalgalı kurun büyük bir finansal kriz patlatarak çökmesi üzerine şimdi gündeme "esnek kur sistemi" geldi.

Değişen bir şey yokIMF, Türkiye'ye yeni bir "enflasyon programı" daha önerdi. Sabit kurun ardından da dalgalı kurun büyük bir finansal kriz patlatarak çökmesi üzerine şimdi gündeme "esnek kur sistemi" geldi. Merkez Bankası'nın belli bir aralıkta enflasyon öngörüsünde bulunması anlamına gelen bu kur sistemi, gerçekte krizin faturasını emekçi kesimlere çıkartmayı hedefliyor. Üstelik "sömürge fonu" olarak nitelendirilen Para Kurulu'na da bu politikayla etkinlik kazandırılacak. Devlet Bakanı Kemal Derviş, enflasyon hedeflemesine yönelik çalışmalarda deneyimlerinden yararlanmak üzere Türkiye'ye davet edilen Brezilya, Meksika ve İsrail'den gelen uzmanlar ile İstanbul'da bir toplantı düzenledi.Swissotel'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Şükrü Binay'ın yanı sıra Brezilya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Daniel Luis Gleizer, Meksika Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Alejandro M. Werner ve İsrail'den Prof. Nissan Liviatan da katıldı.

1990 modası1990'lı yılların başından itibaren gelişmiş ülkeler tarafından benimsenen ve fiyat istikrarının sağlanması açısından başarılı sonuçlar vermiş olduğu savunulan enflasyon hedeflemesinin, son yıllarda gelişmekte olan ülkeler tarafından da uygulanmaya başlanıldığı kaydediliyor.

Ücretlere baskıEnflasyon hedeflemesi, temel olarak ekonomi yönetiminin tek hedef olarak enflasyonun düşürülmesi üzerinde anlaşmaya varmalarını, bu anlaşmayı resmi bir biçimde örneğin anayasalarına yazarak ortaya koymalarını, Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerini yine resmi bir biçimde açıklamasını, enflasyon hedeflerine ulaşmak bağlamında oluşan gerçekleşmeleri resmi raporlar halinde yayınlamasını, bu arada da mali disiplinin ödünsüz bir biçimde sürdürülmesini öngörüyor.Ancak burada belirlenen enflasyon rakamına ulaşılabilmesi için bütün ekonomi politikalarının hedefe uygun olması gerekli. Yani maaş ve ücret zamları ile kamu harcamaları hedef rakama endeksleniyor. Bu da tıpkı sabit kurda olduğu gibi emekçi kesimlere aktarılacak kaynakların kısılması anlamına geliyor. Diğer yandan bu sistemde tek fark döviz kuruna müdahale edilmemesi. Bunun yerine piyasalarda etkin olan bankalar ile Merkez Bankası mutabakat içinde faiz ve döviz kurunun oluşmasını sağlıyor. Enflasyon hedeflemesi sistemine geçişin gerekli altyapısını oluşturmak amacıyla bu yılın nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda gerekli değişikliklerin yapıldığının ve Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olarak belirlenmiş olduğunun kaydedildiği açıklamada, Banka'nın idari ve araç bağımsızlığı güçlendirilmiş ve hükümetle birlikte enflasyon hedefini belirleyecek olan Para Politikası Kurulu'nun oluşturulduğu ifade edildi.
www.evrensel.net