09 Ağustos 2001 21:00

'Ulusal Güvenlik' tartışmasına

   raporlu müdahale

Paylaş
'Ulusal Güvenlik' tartışmasına
    raporlu müdahaleANAP Genel Başkanı Yılmaz'ın, ANAP Kongresi'ndeki konuşmasıyla başlayan ve Genelkurmay'ın verdiği yanıtla devam eden "ulusal güvenlik" tartışmasının ardından, kamuoyuna şimdi de iki rapor sızdırıldı.Televizyonlarda "istihbarat birimleri"ne atıfta bulunularak yayınlanan raporlarda "İrtica" ve "PKK"nin tehdit olmaya devam ettiği ileri sürüldü.

Partiler suçlanıyorİstihbarat birimlerirce hazırlandığı bildirilen "irtica" tehdidi ile ilgili raporda, "28 Şubat sürecinde irticayla mücadelede önemli bir başarı elde edilmişse de yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar, bu grupların yeniden hareketlenmesine neden olmuştur" denildiği kaydediliyor. "İrticanın Zayıf ve Güçlü Yönleri" başlığı taşıdığı bildirilen raporda, şöyle deniyor: "Siyasi partilerin irticai faaliyetlere karşı gösterdiği taviz, seçimlerde halkın desteğini alma endişesi ve isteğinden kaynaklanmaktadır. Siyasilerin, irticai faaliyetlere karşı sergilediği tavizkár tutum, aynı zamanda irticanın bir diğer güçlü yanını oluşturmaktadır."

HADEP hedef gösterildiİstihbarat birimleri tarafından hazırlandığı bildirilen ikinci rapor ise "PKK 2001" başlığını taşıyor. HADEP'in ve birçok kitle örgütünün hedefe konulduğu söz konusu raporda, PKK'nin siyasal çalışmalara ağırlık verildiği söyleniyor: Raporda, PKK'nin örgütlenme tablosu olarak ise şunlar belirtiliyor: "1 konfederasyon, 8 federasyon, 11 örgüt cephe merkezi, 25 kültür merkezi, 125 yan kuruluş, 20 Kürdistan komitesi, 3 enstitü, 23 spor kulübünün de bulunduğu 400'e yakın kuruluş." Raporda örgütün belirlediği yeni strateji ise şu şekilde maddelendirildi:"- Siyasal çalışmalar bütün etnik grupları kapsayacak şekilde yürütülecek,- Siyesi partiler, sendikalar ve derneklerde örgütlenmeye ağırlık verilecek,- Geçici köy korucularına karşı esnek olunacak,- Bütün Kürtçe çalışmalar tek bir çatıda birleştirilecek,- HADEP'li belediyelerin çalışmaları denetim altında tutulacak,- Bölgede konuşulan 6 farklı lehçe mutlaka tek dil haline getirilecek,- Okullarda, Kürt tarihi ve coğrafyasının ders olarak okutulması sağlanacak,- Yeni doğan çocuklara Asuri isimleri verilecek."Raporun sonuç bölümünde ise ekonomik, sosyal ve politik krizlerin örgütün işini kolaylaştırdığı öne sürüldü.
ÖNCEKİ HABER

Yılmaz: Tartışma sürecek

SONRAKİ HABER

Liselere giriş sınavına yönelik dördüncü örnek soru kitapçığı yayımlan

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa