Fotoğraf: AA

Acilen kuraklık alarmı verilmesi istendi

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin, kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığını, acilen kuraklık alarmı verilmesi gerektiğini belirterek, hükümetin bilgilendirilmesine rağmen kuraklık afetini görmezden geldiğini söyledi.

Acilen kuraklık alarmı verilmesi istendiTürkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin, kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığını, acilen kuraklık alarmı verilmesi gerektiğini belirterek, hükümetin bilgilendirilmesine rağmen kuraklık afetini görmezden geldiğini söyledi. Yetkin dün düzenlediği basın toplantısında, kuraklığın başta İç Anadolu olmak üzere, her yerde ciddi boyutlara vardığını dile getirerek, IMF ve DB'nin istekleri ile kaldırılan desteklemeler nedeniyle zor günler yaşayan üreticinin kuraklık yüzünden iyice çaresiz kaldığını ifade etti. Kuraklık afetinin sonuçlarını hafifletecek acil önlemler alınmaz ise Türkiye'nin hızla bir çölleşme sürecine gireceğini kaydeden Yetkin, "Bu afetin acı sonuçlarını yediğimiz ekmekten içtiğimiz suya kadar hepimiz hissedeceğiz" dedi.Yetkin, 2000 yılı yağış miktarının ortalama 249.6 mm olduğunu hatırlatarak, bu rakamın 2001 yılında 190.1 mm'ye düştüğünü dile getirdi. Kuraklığın Türkiye'nin tahıl ambarı İç Anadolu'da en yakıcı şekilde hissedildiğini kaydeden Yetkin, bu bölgede buğdayda verimin diğer yıllara göre yüzde 60 azaldığını ifade etti. Yetkin, Trakya, Ege, Çukurova ve Karadeniz'de ise verimin diğer yıllara göre yarı yarıya azaldığını belirterek, 1 milyon 700 bin hektar olan hububat alanının kuraklıktan ağır şekilde etkilendiğine dikkat çekti. Bir tek buğday değil, tütün, şeker pancarı, ayçiçeği başta olmak üzere bütün tarımsal ürünlerin kuraklıktan etkilendiğini kaydederek, Türkiye'nin mevcut su kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmadığını söyledi. Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını ifade eden Yetkin, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında azalmaların ciddi tehlikelere işaret ettiğini söyledi. Yetkin, Tarım Bakanlığı'nın kuraklığın doğal afet boyutuna ulaştığını hükümete bildirdiğini dile getirerek, hükümetin bu afeti görmezden geldiğini vurguladı. Hükümetin tavrını aymazlık olarak değerlendiren Yetkin, acilen kuraklık alarmı verilmesi gerektiğini söyledi. Yetkin, kısa vadede acil önlemler saptayacak ve uygulayacak bir su konseyinin kurulması gerektiğini dile getirerek, yapılabilecekleri şu şekilde sıraladı: "Suyun verimli kullanımını sağlayacak tedbirler alınmalı, birçok üretici, geçtiğimiz yıl ekonomik güçlükler nedeniyle DSİ'ye kullandıkları suyun parasını ödeyememiş ve su kullanma hakkını yitirmişti, bu insanların durumu acilen gözden geçirilmeli, toprak ve su kaynaklarımızı koruyacak yasalar hazırlanmalı, kuraklık tehlikesine karşı dayanıklı çeşitler ıslah edilmeli, çölleşmeye karşı ulusal eylem planı hazırlanmalı"
www.evrensel.net