Üç çocuktan biri işçi

HÜ Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Hakan Acar'ın yürüttüğü çalışmaya göre, 6-14 yaş grubundaki çalışan çocuklar, çalışan nüfusun yüzde 5'ini oluşturuyor.

Üç çocuktan biri işçiTürkiye'de 6-14 yaş grubundaki her 3 çocuktan birinin çeşitli işlerde çalıştığı, bu çocukların ülkedeki çalışan nüfusun yüzde 5'ini oluşturdukları açıklandı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Meslek Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Hakan Acar'ın yürüttüğü çalışmaya göre, çalışan çocukların yüzde 79.4'ü kırsal kesimde bulunuyor. Kentlerde yaşayan çocukların yüzde 40.2'si sanayi, yüzde 22.4'ü ticaret, yüzde 25.8'i hizmet sektöründe istihdam ediliyor. Çalışırken eğitimini aksatan çocukların tahsil durumu da hiç iç açıcı değil. Bu çocukların yalnızca yüzde 42.9'u okula devam ediyor. Eğitimini sürdüremeyen yüzde 57.1 dilimindeki çocukların da yüzde 70'i okula gitmek istediği halde gönderilmiyor. Ekonomik zorlukların dışında bu konudaki gerekçeleri, ailenin zihniyeti, köyde okul olmaması ve çocuğun nüfusa geç kaydettirilmesi oluşturuyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocuklarını çalıştıran ailelerin geçim profiline göre de babaların yüzde 79.7'si, annelerin ise yalnızca yüzde 9'unun bir işi bulunuyor.Araştırmanın danışmanlığını yürüten HÜ Sosyal Hizmetler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Beril Tufan, ortaya çıkan tabloyu değerlendirirken, sorunların "göç, işsizlik, yoksulluk" üzerine temellendiğini söyledi. Prof. Dr. Tufan, öncelikle Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne uygun olarak çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmesi, eğitim ve sağlık gereksinimlerinin karşılanması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Tufan, ailelerin yoksulluk nedeniyle çocuklarını çalıştırdıklarına işaret ederek, aile yardımı ve hizmetlerine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.
www.evrensel.net