Diyarbakır Hapishanesi ne yana düşer?

Diyarbakır Hapishanesi ne yana düşer?

“Diyarbakır Cezaevi Gerçeğini Araştırma ve Adalet Komisyonu” tarafından sürdürülen Diyarbakır 5 No’lu Cezaevinde 1980-84 tarihleri arasında yaşanan vahşetle yüzleşme çalışmaları çerçevesinde 22 Eylülde bir sergi hazırlanıyor. Serginin adı; ‘Diyarbakır Hapishanesi Ne Yana Düşer’.Karşı

Karşı Sanat Çalışmaları koordinasyonuyla gerçekleşecek olan sergi için sanatçılara yönelik olarak bir açık çağrı yayınlandı.

12 Eylül 1980’in bu topraklarda yaşayan insanlar ve tarih açısından bugün de yaşanan boyutlarının ortaya konulduğu açık çağrıda  “12 Eylül zihniyetiyle hesaplaşmanın en önemli başlıklarından biri, hiç tartışmasız, hapishaneler üzerinden açılmalıdır. Egemenlerin ekonomik/sosyal yönelimlerini hayata geçirme yolunda kurdukları stratejilerinin uygulandığı laboratuvarlar konumundaki 12 Eylül zindanları, o yıllarda psikolojik ve fiziki işkencenin en sert ve dolayımsız biçimde uygulandığı mekanlar olageldiler” denilerek cezaevlerinin insanımız ve toplumumuzun yaşamındaki yeri ve önemi vurgulanıyor.

Çağrıda bu anlamda özel bir yeri olan Diyarbakır 5 No’lu Cezaevinde yaşananların da bilinmesi ve bununla yüzleşilmesinin önemi dile getiriliyor.

BİENAL’LE AYNI TARİHLERDE

“Liberal tahayyülün, geçmişin izlerini yüzeysel biçimde yok sayarak, derin bir sorgulamanın önünü kesmek için kolaycı çözümleri ‘demokrasi’ anlayışına kanıt olarak sunduğu günümüzde, toplumsallığa, siyasete ve sanata içkin her araç ve yöntemle Diyarbakır Hapishanesinin, orada yaşananların her boyutuyla ele alınması yakıcı bir gereklilik olarak önümüzde duruyor” diyen Karşı Sanat, sanatçıları Diyarbakır Hapishanesinin katı gerçekliğini ve orada yaşananları tüm boyutlarıyla irdeleyen sergiye katkı sunmaya ve katılmaya çağırıyor.

Bu yıl “isimsiz” temasıyla 12. kez düzenlenecek olan “İstanbul Bienali”yle aynı tarihler arasında gerçekleştirilecek olan sergiye, kültür endüstrisinin tüketime endeksli sahteciliğine karşı, sanatla hayatın verimli bir ilişkiye girmesinden taraf olan, üretimlerini bu perspektif temelinde dolaşıma sunmak isteyen sanatçıların katılması bekleniyor.

Karşı Sanat, bu serginin aynı zamanda sanatı elitist kültürel cemaatlerin steril yaşam alanlarında oynanan danışıklı pazar oyunlarına hapsetmeyecek estetik arayışların biçim fetişizminden ziyade tematik duyarlılıklarla ve bilfiil hayatın tüm renkleriyle kurulan somut bağlarla anlam kazanan bir etkinlik olacağını ileri sürüyor.

22 Eylül - 22 Ekim 2011 tarihleri arasında Karşı Sanat Çalışmaları ve Evrensel Sanat Galerisiyle bu tarihlere denk gelen konuyla ilgili bir sempozyumun yapılacağı Bilgi Üniversitesi mekanlarında gerçekleştirilecek sergiye, sanatçıların eserlerinin, boyut ve tekniklerini, öz geçmişlerini, diğer açıklayıcı bilgileri ile bir adet görselle birlikte 1 Eylüle kadar bildirmeleri bekleniyor. Önerilen işlerin ise en geç 13 Eylül Salı 2011 akşamına kadar Karşı Sanat Çalışmaları’na iletilmesi gerekiyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

www.evrensel.net