Öğretim üyeleri yoksulluk sınırında

Ege Üniversitesi (EÜ) Senatosu'nca yapılan yazılı açıklamada, bütçeden yükseköğretim kurumlarına ayrılan payın yüzde 4'ten yüzde 2.2'ye düştüğü belirtilerek, "Öğretim üyelerinin maaşları giderek yoksulluk sınırına yaklaşmıştır" denildi.

Öğretim üyeleri yoksulluk sınırındaDevlet üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerinin maaşlarının yoksulluk sınırına yaklaştığı açıklandı. Ege Üniversitesi (EÜ) Senatosu'nca yapılan yazılı açıklamada, bütçeden yükseköğretim kurumlarına ayrılan payın yüzde 4'ten yüzde 2.2'ye düştüğü belirtilerek, "Öğretim üyelerinin maaşları giderek yoksulluk sınırına yaklaşmıştır" denildi. Açıklamada, 4689 sayılı yasada, araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere üniversite döner sermayelerinden en az yüzde 10 olmak üzere kesinti yapılması hükmünün yer aldığına işaret edilerek, "Bilindiği gibi üniversitelerin döner sermayelerinden yüzde 9 peşin vergi uygulaması devam etmektedir. Üniversitenin ekonomik güçlüklerinin çözümünde en büyük destek olan döner sermayelerden oluşan peşin verginin kaldırılması veya tahakkuktan değil tahsilattan alınması halen mümkün olmamış iken ayrı bir yük de son olarak çıkarılan yasa ile getirilmiştir" denildi. Üniversitelerin tüm gayretleri ile kaliteli eğitim, araştırma ve toplum hizmeti sunmaya çalıştıkları ifade edilen açıklamada, giderek ağırlaşan olumsuzlukların, özverili üniversite çalışanlarını ciddi sıkıntılar içerisine soktuğu anlatıldı. Ege Üniversitesi Senatosu, bu alandaki sorunların çözümünü ise şöyle özetledi: "Bütçe kaynaklarının paralı eğitim veren vakıf üniversitelerine değil, devlet üniversitelerine aktarılması; döner sermaye üzerindeki ek mali yüklerin azaltılması, öğretim üyesi ve yardımcıları ile idari personelin insanca yaşayabilecekleri araştırma yayın ve iyi bir eğitim ortamını bulabilecekleri iyileştirmelerin yapılması."
www.evrensel.net