Mali enkaz

Fischer "Ağustos iyi geçecek" demişti. Ancak sorun bundan sonra başlıyor. Hazine beş ayda toplam 42 katrilyon lira borç ödeyecek.

Mali enkazIMF Birinci Başkan Yardımcısı Stanley Fischer ziyareti esnasında, "Ağustosta sorun yaşanmayacak" demişti. Ancak Fischer'in dediği doğru çıksa bile ağustos ayından sonra Türkiye'yi vahim bir tablo bekliyor. Hazine ağustos-aralık arasında toplam 42 katrilyon lira borç geri ödemesi yapacak. Bütçenin 48 katrilyon lira olduğu dikkate alınırsa ülkenin tam bir mali enkazla karşı karşıya olduğu ortaya çıkıyor.Hazine Müsteşarlığı, bu yıl ağustos-aralık dönemindeki borç geri ödeme planını açıkladı. Buna göre Hazine, yılın geri kalan 5 ayında 35.2 katrilyon lirası iç borç, 6.9 katrilyon lirası dış borç olmak üzere toplam 42 katrilyon liralık geri ödeme gerçekleştirecek. Bu tablo devlet kaynaklarının büyük çoğunluğunun yine borç ödemelerine akacağını gösteriyor. İç borç geri ödemelerinin 17.1 katrilyon lirasını ana para, 18.1 katrilyon lirasını faiz, dış borç servisinin de 4.9 katrilyon lirasını ana para, 2 katrilyon lirasını faiz ödemeleri oluşturuyor. Geri ödemelerin 12 katrilyon lirasını kamuya ödemeler, 23.3 katrilyon lirası da piyasaya ait ödemeler. Açıklamada, Hazine'nin ağustos ayında yapacağı günlük ödemelere de ayrıntılı biçimde yer verildi. Buna göre; 1 Ağustos'ta kamu bankalarına ihraç edilen senetler için 655.7 trilyon lira, 8 Ağustos'ta 1 katrilyon 374.4 trilyon lirası piyasa, 71.4 trilyon lirası ortalamadan satışlar, 499.7 trilyon lira kamu bankaları, 114.2 trilyon lirası da Tasurruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) olmak üzere toplam 2 katrilyon 59.8 trilyon lira ödeme gerçekleştirilecek. Kamu bankalarına 171.6 trilyon lira, TMSF'ye 191.6 trilyon lira olmak üzere 13 Ağustos'ta toplam 362.6 trilyon lira ödeme öngörülürken 15 Ağustos'ta, piyasaya 1 katrilyon 53.2 trilyon lira, ortalamadan satışlar için 174.9 trilyon lira, kamu bankalarına 413.3 trilyon lira, TMSF'ye 114.2 trilyon liradan oluşan, toplam 1 katrilyon 755.8 trilyon lira ödeme yapılacak.Ağustos ayının 22'sinde ise 796.1 trilyon lirası piyasa, 690.9 trilyon lirası ortalamadan satışlar olmak üzere 1 katrilyon 487 trilyon ödeme yapılacak.
www.evrensel.net