26 Temmuz 2001 21:00

Fabrikalar darphane gibi

Şeker-İş Sendikası'nın almak istediği her bir şeker fabrikasının çevresinde ortalama 4-5 bin dekar araziye sahip olduğu belirtiliyor. Şeker fabrikaları, hayvancılık, istihdam ve ulaşım sektörü açısından da önem taşıyor.

Paylaş
Fabrikalar darphane gibi Türkiye'nin en büyük sanayi firmaları arasında, çalışan sayısı, öz sermaye, üretimden satış, satış hasılatı ve ihracat açısından ilk sıralarda yer alan Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER), adeta hazine gibiler. Bünyesinde 27 şeker, 5 makine fabrikası bulunan TÜRKŞEKER'in her bir fabrikasının, çevresindeki ortalama 4-5 bin dekar araziye de sahip olduğu belirtiliyor. TÜRKŞEKER'in, fabrika arazileri dışında, deneme istasyonları, kantarlar, istasyon ve bölge şefliklerinin olduğu yerlerde de oldukça fazla miktarda arazisi bulunduğunu belirten yetkililer, bu araziler için ciddi bir envanter çalışması gerektiğini kaydettiler. Özellikle Eskişehir ve Ankara şeker fabrikalarının arsalarının birkaç fabrika kuracak değerde olduğunu iddia eden uzmanlar, özelleştirme stratejisi belirlenirken arsa spekülasyonu önlenecek şekilde, arsaların ayrı satışının sağlanması gerektiğini vurguluyorlar. Şeker pancarı üretimi, şeker üretimi dışında, hayvancılık, istihdam ve ulaştırma sektörü açısından da önem taşıyor. Türkiye'de 3.5 milyon çiftçinin şekerpancarı üretimi ile uğraştığı belirtilirken üretilen 15-16 milyon ton şekerpancarının taşınması, ulaştırma sektörünü canlı tutuyor. Şekerpancarından üretilen melas, hayvan yemi üretiminde kullanılıyor ve hayvancılık açısından büyük önem taşıyor.Tekel, tüm alkol ihtiyacını melastan üretilen alkolden karşılıyor. Melas, ekmek mayası üretiminde de kullanılıyor. Bu yıl özel sektörün talebinin artması nedeniyle, TÜRKŞEKER, depolarındaki melasın tamamını satmak durumunda kaldı. Şeker pancarı üretimi ile uğraşan 3.5 milyon çiftçi yanında fabrikalarda da üretim sezonlarında ortalama 30 bine yakın işçi istihdam ediliyor. Bu fabrikalarda ortalama yüzde 40-50 fazla istihdam olduğu öne sürülürken özelleştirme, üretim alanlarındaki daralma nedeniyle, çiftçiden işçiye, taşımacıya kadar sektördeki herkesi etkileyecek. Özelleştirmeden doğrudan etkileneceklerin sayısının 7-8 milyon olduğu tahmin ediliyor.TÜRKŞEKER bünyesindeki makine fabrikaları, "fabrika üreten fabrika" olarak tanımlanıyor, şeker fabrikası makineleri yanında çimento fabrikasında kullanılan makineler de üretiliyor.

Altı ay uzatmaYine TÜRKŞEKER'in sahip olduğu tarımsal işletmeler, özellikle Sarmısaklı'daki işletmenin, Türkiye'nin en önemli damızlık hayvan üretim merkezlerinden olduğu belirtiliyor. Bu arada Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun şeker fabrikalarının özelleştirmeye hazırlık işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin süre 6 ay uzattığı belirtildi.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Şeker-İş talana talip

SONRAKİ HABER

Orman işçisi, kesilen ağacın altında kaldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa