26 Temmuz 2001 01:00

Bakanın dikkatine

Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi kıraç toprakların yoğun olduğu bölgelerde bol suya ihtiyaç duyan endüstri ve yem bitkileri, bostan, meyve, baklagil, serin iklim tahılları, aromatik-tıbbi bitkiler türünden ürünler yetişmez.

Paylaş
Bakanın dikkatineNur Karabacak - Gökhan İmrekTarım Bakanlığı adeta tütün üreticileri ile alay eder gibi bir projeye imza atıyor. Daraltılması düşünülen tütün ekim alanlarına; endüstri ve yem bitkileri, serin iklim tahılları, meyve, baklagil gibi ürünler ekilmesi öngörülüyor. Böylece Bakanlık, ılıman iklimi seven bu ürünleri kıraç toprağa ekmeyi planlayarak bir ilke daha imza atacak! Üreticiler ve tarım uzmanları Bakanlığın kararını "bilim dışı" olarak nitelerken, böyle bir uygulamanın üreticiyi ekim yapmaya değil "ekmemeye teşvik" anlamına geleceğini söylüyorlar.Cumhurbaşkanı'nın veto ettiği Tütün Yasası, hükümet tarafından "alternatif ürün projesi" eklenerek tekrar gündeme getirilmeye çalışılıyor. Tarım Bakanlığı üreticiye "alternatif" sunma adına dünyada görülmemiş bir projeyi yürürlüğe koydu. Bazı bölgelerdeki tütün ekim alanları daraltılarak yerine "alternatif ürün" ekimi teşvik edilecek. Ekimin kısılmasının düşünüldüğü bölgelerin başında Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Malatya, Muş gibi iller geliyor. Bakanlığın bu bölgelere ekmeyi planladığı ürünlerin özelliği suya ihtiyaç duyması. Oysa ekimin daraltılacağı yerler dünyaca kalitesi kabul edilen şark tütününün yoğun olduğu bölgeler. Ziraatçılar ise tütünün sulanmayan, verimsiz, kıraç, yamaç arazilerde yetiştiğini vurgulayarak, tütün yetiştirilen topraklarda başka bir ürünün yetiştirilmesinin mümkün olmadığını, alternatif ürün projesinin tamamen bir yalan olduğunu belirtiyorlar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgeleri gibi sulama koşullarının yeterli olmadığı, kıraç, meyilli arazilere sahip bölgelerde tütünden başka ürünün yetiştirilemeyeceğine dikkat çeken ziraatçılar, bu bölgelerdeki insanlara üretimsizliğin ve göçün dayatıldığını belirtiyorlar.

Üretimsizlik dayatılıyorZiraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Gürol Ergin, alternatif ürün projesinin hiçbir şekilde Türkiye gerçekleri ile ilgisi olmadığını, konuyu bilmeyenler tarafından öne sürülen bir aldatmaca olduğunu belirtti. Ergin, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde üreticinin bu arazilerde tütünden başka şansı olmadığını vurgulayarak, "Bu arazilerde tütünün yerine geçebilecek başka ürün yok. Türk tipi tütün ile yetiştirici bu verimsiz arazileri değerlendiriyor. Sulanmayan arazide tütünden daha kârlı bir ürün yok. Buğday da sulanmayan arazide yetişebilir, ancak hem tütündeki kadar kâr sağlamaz hem de meyilli verimsiz arazide yetişmez. Bu bölgelerdeki insanlara göçten başka seçenek bırakılmayacak" diye konuştu.Öne sürülecek herhangi bir alternatif ürünün bu arazilerde mutlaka sulanması gerektiğini dile getiren Ergin, bunun için üreticinin ciddi masraflar yapması gerektiğini, bu koşullarda devletin bu ürünlere de kaynak ayırmayacağının ortada olduğunu söyledi. Ergin, yabancı şirketlere özelleştirme adı altında Türk tütüncülüğü devredildiği zaman, çiftçiler için kârlı bir ürün olmayan virginia tipi tütünün yetiştirileceğini dile getirdi. Ergin şöyle devam etti:"Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu önce açıklama yaptı ve Tekel'in yabancı firmalara satılmayacağını söyledi. Ancak daha sonraki açıklamalarında, Tekel'e üç şirketin talip olduğunu belirterek, kendi kendini yalanladı. Birkaç yıl içinde piyasa yabancı tekellerin eline geçtikten sonra tütün üretimi de üretici de bitecek"Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Faruk Yücel ise, alternatif ürün projesini ortaya atanların Türkiye'deki tütün üretimini ve tütün üreticisini bilmediklerini belirterek, "Bunu söyleyenler ya yalancı ya da hain. O kadar açık ki kıraç, verimsiz arazilerde başka bir ürünün yetişmeyeceği. Tütünün yerine başka bir alternatif koyamazlar. O arazilerde başka bir üründen verim alınamaz. Yasayı Amerikalılar hazırladı. Çokuluslu şirketler Hazine'ye dayattı" dedi.
ÖNCEKİ HABER

Kavi hükümette revizyon istedi

SONRAKİ HABER

Polis kanunu değişikleri sonrası 393 ölüm yaşandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa