7 yıl sadece yazı yazdılar

TEAŞ bürokratları, Ege Metal Demir Çelik'in 50 trilyonluk borcunu tahsil etmek yerine yedi yıl boyunca sürekli olarak uyarı yazıları yazmakla yetindi. Bu süre sonunda açılan dava ise kuruma bir şey kazandırmayacak.

7 yıl sadece yazı yazdılarÖzlem AlbayrakEge Metal Demir Çelik 50 trilyonu göz göre göre cebine indirirken TEAŞ bürokratları dava açmak yerine yedi yıl boyunca sadece yazı yazmakla yetindi. Bu yıl açılan dava ise bir işe yaramıyor. Çünkü TEAŞ'ın borcun faizini tahsil etmesi artık imkânsız.Türkiye Elektrik AŞ (TEAŞ) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)'nın Ege Metal Demir Çelik'e yaptığı bedava elektrik kıyağını sürdürmek için, bürokratların oyalama metotları izlediği ortaya çıktı. 1994 yılından itibaren TEAŞ'tan elektrik almaya başlayan şirket, Ocak 1995 tarihinden itibaren de kendisine fatura edilen elektrik bedellerini ödemedi. TEAŞ da 1996'dan sonra alacağının artması üzerine firmaya borcunu ödemesi için yazı yazmaya başladı. Ve yedi yıl boyunca yazı yazmayı sürdürdü.Firmanın TEAŞ sayesinde devlete taktığı borç 2000 yılı sonu itibariyle 47 trilyon 785 milyar 800 milyon liraya ulaşırken, o dönem Mali İşler Daire Başkanı olan Beyaz Enerji sanığı Muzaffer Selvi ilk uyarıyı yaptı. Selvi ve Müdür Yardımcısı Selçuk Gökyer, 7 yıl devam edecek ilk yazışmayı 28 Mart 1996'da firmaya, 518 milyar 193 milyon lira borcunu 31 Mart'a kadar ödemesi gerektiğini bildirmek için yaptı. Yazının ardından 5 yıl geçmesine rağmen sözü edilen yasal sürece hiç başvurulmadı. Firma, yazıya rağmen borcunu ödemedi ve süre istedi. TEAŞ yetkilileri de artık sürekli hale gelecek ilk süre uzatımını verdi. Firmanın gecikme fazini kabul etmemek için dayandığı yasal metin ise firma lehine değiştirilen Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği oldu. Firma yönetmelikteki "ödenmeyen faturayı takip eden 2. fatura dönemindeki son ödeme tarihinden sonra gecikme cezasının alınamayacağı" maddesini kullanarak her bir fatura için en fazla 2 aylık gecikme cezası uygulayacağını bildirdi. TEAŞ, 233 sayılı KHK'ya dayanarak, gecikme cezasını belirleme hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Firma bu kez 1995 yılında yapılan yönetmelik değişikliğine dayanarak gecikme cezası süresine itiraz ettiği için TEAŞ'a borcunu ve gecikmelerinin tamamını hiçbir zaman ödemedi. 2000 yılı sonuna doğru ise firma aleyhine dava açılması isteğine Genel Müdür Yardımcısı Ömer Esirgemez, TEAŞ 50 trilyon lira zarara uğratılmışken dava harcının yüksekliğini bahane göstererek dava açılmasına şimdilik gerek olmadığını belirtti. TEAŞ ve ETKB'nin 7 yıllık dava açmama dirençleri Şubat 2001'de kırılırken, yönetmelik değişiklikleri sayesinde TEAŞ davayı kazansa dahi her bir fatura için en fazla 2 aylık gecikme cezası uygulanabilecek.

Yasak savdılarTeftiş Kurulu raporunda TEAŞ'ın firmaya gönderdiği yazıların "yasak savma düşüncesiyle yazıldığı firma nezdinde de borcunu ödemesi için caydırıcı bir anlam taşımadığı görülmüştür" değerlendirmesi yapıldı.
www.evrensel.net