Emekçinin göstergesi dibe vurdu

Hükümet, dolarla birlikte enflasyonun arttığı, zamların üst üste geldiği şu günlerde ücret ve maaşlarda yaşanan hızlı erozyonu görmezden gelerek 'Her şey iyiye gidiyor' açıklaması yapıyor.

Emekçinin göstergesi dibe vurduHükümet ve Bakan Kemal Derviş ekonomideki göstergelerin "çok iyiye gittiğini" söylerken, emekçi kesimlerin göstergeleri dibe vurmuş durumda. Dolardaki hızlı artış emekçi kesimlerin aldıkları ücretleri de aynı hızla eritiyor. Bu gelişmelere karşın hükümet kamu işçilerinin ücretlerinde ve memur maaşlarında aslında sıfır zammın dahi altında bir artış yapmış oluyor.Hükümet, hem doların hem de enflasyonun arttığı şu günlerde ücret ve maaşlardaki erozyonu görmezden geliyor. Bu erimeyi en çarpıcı biçimde doların en yüksek değerine ulaştığı gün ücret ve maaşlarda yaşanan deprem özetliyor. 17 Temmuz 2001 günü dolar kuru yüzde 12 artarak 1 milyon 500 bin liraya dayanırken, ücret ve maaşlar da aynı gün yüzde 12 oranında erimişti.

Yüzde 40 erimeKrizin patlak verdiği 21 Şubat günü yapılan yüzde 40'lık devalüasyonla bir gecede ücret ve maaşları aynı oranda eriyen emekçi kesimler, dolar kurunun arttığı her gün kayıptalar. Ancak hükümet bu kaybı karşılamaya dönük herhangi bir tedbir almak bir yana, kamu işçilerine, asgari ücretliye, memurlara yaptığı zamlarla adeta skandallara imza atıyor. Kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde yüzde 15 artış verilen kamu işçileri, dolar kuru dikkate alındığında gerçekte sıfırın bile altında zam almış oldular. Aynı şekilde memurlara da "enflasyon kaybının giderilmesi" adı altında her ay yüzde 5 oranında zam yapılıyor. Enflasyon ise martta yüzde 12, mayıs ayında yüzde 9, haziran ayında ise yüzde 3 arttı. Memurlara ise toplam yüzde 10 zam verildi. Asgari ücrette yaşanan gelişme ise tam anlamıyla trajedi. Kriz öncesinde dolar bazında 149 dolar olan asgari ücret krizden bir gün sonra 71.5 dolara geriledi. Son olarak hükümetin yeni yaptığı zamla birlikte net 122 milyon liraya çıkan asgari ücret, doların artamsıyla yapılan zamdan bile daha fazla eridi.

Kayıplar katlandıÖte yandan hükümet geçtiğimiz yıl "hedef enflasyon" diyerek kıstığı ücret ve maaşlardaki kayıpları da görmezlikten geliyor. 2000 yılı enflasyonu hedeflenen yüzde 25 yerine yüzde 40'a ulaşınca ücretlerdeki artış yüzde 25'te kalmıştı. Dolayısıyla 1999 yılında yüzde 69 oranındaki enflasyon kaybına uğrayanlar bir de 2000'de yüzde 40'ın altında ezildiler. 2001 yılının başında da enflasyon yüzde 12 olarak belirlendi. Ancak Şubat 2001'deki krizle birlikte hedef yüzde 58'e çekildi. Ücret ve maaşlar ise yüzde 15'in üzerine çıkamadı. Bu kayıplar dahi giderilmeden krizin yol açtığı kayıplar da üzerine gelince, emekçinin bütün göstergeleri dibe vurmuş oldu.
www.evrensel.net