23 Temmuz 2001 21:00

İsdemir hibe ediliyor

İsdemir'in 50 milyon dolara Erdemir'e devri fabrikada ve İskenderun'da yoğun olarak tartışılıyor.

Paylaş
İsdemir hibe ediliyorSinan Aramanİsdemir'in 50 milyon dolara Erdemir'e devri fabrikada ve İskenderun'da yoğun olarak tartışılıyor. Türkiye'nin 11.7 milyon ton olan uzun ürün üretiminin 1.9 milyon tonunu üreten İskenderun Demir ve Çelik AŞ (İsdemir) kuruluşundan bu yana 30 milyon ton uzun ürün üreterek, ulusal ekonomiye 3,5 milyar dolar katkıda bulundu. 5000 konutu ile birlikte toplam değeri en az 5 milyar dolar olan tesis, şimdi Erdemir'e 50 milyon dolara hibe ediliyor. Fabrikanın yanında, içinde havuzundan spor sahalarına, okulundan lokaline kadar varan olanakları ile koca bir kent olan İsdemir'in Erdemir'e devredilmesi çalışmaları üzerine Özçelik-İş Sendikası Şube Başkanı Nihat Kıymacı ve eski Şube Başkanı Yahya Baylam ile görüştük.
Nihat Kıymacı (Özçelik-İş İskenderun Şube Başkanı)

Erdemir'le imzaladığınız toplusözleşme tutanağı ve satış konusunda bilgi verir misiniz?Özelleştirme kurulunun 2 Şubat 2001'de İsdemir'in çoğunluk hisseleri özel sektöre ait olan Ereğli Demir Çelik/Erdemir'e bağlanması ile ilgili kararının ardından Ereğli ile görüşmelerimiz başladı. Çalışanları temsilen Ereğli ile görüşüyoruz. Ülkemizdeki uzun mamul ile yassı mamul arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılması için İsdemir'in yassı mamule dönüştürülme projesi vardı. Bunu protokolde kayıt altına aldık. İstihdam güvencemiz kabul edildi. 4000 taşeron işçisinin daimi kadroya geçirilmesi ilkesi benimsendi. Sendika olarak bedelsiz yüzde 11 hisseyi de aldık. Bunlar olduktan sonra işçinin özelde ya da kamuda çalışması bir şey değiştirmez.Ancak imzaladığınız tutanaktan sonra emekli olan işçi sayısında hayli artış yaşandı. İşçiler bunca iyi koşula rağmen niye emekli oluyor?Ne bizim tarafımızdan ne de işveren tarafından hiç kimseye 'Emekli ol' denmedi. Arkadaşlarımız 'Emekli olmayın' diye rica etmemize rağmen emekli oldular. Demir çelikteki çalışanların yaş ortalaması çok yüksek. Ortalama 47. İşçilik yaş ortalaması ise 21. Emekliliği dolanlar ya ocakta ya da temmuzda emekli olabilir. Biz zaten temmuzda emeklilik bekliyorduk, ama sayının 1000'e ulaşmasını beklemiyorduk. Süresi dolduğu halde uzun bir süredir yeni toplusözleşme görüşmelerine başlamama nedeniniz ne?Ereğli Demir Çelik ile yaptığımız satış görüşmelerinin içinde toplusözleşme görüşmeleri de var. Bunun için şu anda taraf olan işveren sendikası Kamu-İş ile yapacağımız sözleşmeyi centilmenlik gereği erteledik. Eğer Erdemir ile birleşme görüşmeleri yapıyorsanız Erdemir'deki toplu iş sözleşmesini göz ardı edemezsiniz. Yeni bir sistem, yeni bir anlayış geliyor. Buna adapte olmak zorundasınız. Bu bir usul ve centilmenliktir. Fabrikanın zarar etmesini neye bağlıyorsunuz?İsdemir 1980'li yıllardan bu yana ülke ekonomisine fiilen katkı sağlayan bir kuruluş. 1990'lı yıllara kadar zarar etmedi.Ancak daha sonra hem teknolojik durum hem de dünya piyasalarındaki dengelerin bozulması Türkiye'nin aleyhine oldu. Yassı mamul öne çıktı. Uzun mamulde Uzakdoğu ülkelerine bizden daha ucuza Japonlar girdi. Çin'e yaptığımız ihracat durdu. Devlet de '90'lardan sonra KİT'lerden elini çekmeye başladı. Şimdi yeniçeriler gibi, 'Biz özelleştirme yaptırmayız' diyemezsiniz. Özelleştirme deneyimleri işçiler için hep kötü sonuç doğurdu. Buna rağmen özelleştirmeye karşı çıkılmamalı mı?Hiçbir özelleştirme çalışanların lehine değildir. Biz özelleştirmeye evet demiyoruz ki. Önceki yıllarda yaptığımız özelleştirme karşıtı çabalarımız destek görmedi. Ancak özelleştirmeye evet deseniz de demeseniz de bu ülkede ve dünyada gerçekleşen bir kural var. Artık devlet dediğimiz anlayış 'ben işletmecilik' yapmayacağım diyor.Sahip çıkmazsanız çalışanlarınızın canı yanıyor. Ben çalışanların temsilcisi olarak çalışanların canlarının yanmaması veya daha az yanması için sahip çıkmak zorundayım. Peki milyarlarca dolarlık işletmenin 50 milyon dolara satışına ne diyorsunuz?İsdemir şu anda kâr eden bir kurum değil. Kurumun ayağa kaldırılması, kurtarma operasyonu gerekiyor. İsdemir'i şu dönemde 1 milyar dolara satıyorum derseniz kimse talip olmaz.


Yahya Bayram (Özçelik-İş eski şube başkanı)

Dünyada özelleştirmenin çalışana güzel bir şey getirdiği görülmemiştir. Yarın bunu burada da yaşayacağız. Biz buranın özelleştirilmemesi için çok mücadele ettik. Özelleşmesin de fabrika bu haliyle mi kalsın? Bunu da istemedik tabii. Bölgeye hayat veren fabrika, işçilerden habersiz çevrilen dolaplarla ölümcül bir hasta haline getirildi. Şimdi de 50 milyon dolara, iki yıl ödemesiz, 4 taksitle Erdemir'e veriyorlar. Bu peşkeş çekmedir. Nikâh kıyıldı. Gelin gitti gidecek. Sendikacılar sendikaya gelemiyorlar. İşçilerden kaçıyorlar. Herkes ne yapacağını şaşırmış birbirine soruyor.İşçi sendikasına ve işverene güven duymadığı için emekli olmayı tercih ediyor. Burada çalışan tüm işçiler ustalık seviyesinde kalifiye elemanlar. Bu işçileri 15-20 yılda yetiştiremezsiniz. Bu fabrika bizim, bizden sonraki nesiller çalışacak. Fabrika yetkilileri de sahip çıkmadılar buraya. Sendika bir yıldır centilmenlik adına toplusözleşme görüşmelerine başlamadı daha. Celtilmenliği kime yapıyor. Ayda bir yevmiyesini aldığı işçi arkadaşlara mı yapmış?Burası ne üretimden ne de işçilikten zarar etmemiştir. Bir zamanlar 14 bin 149 üyemiz vardı, işçilikten zarar ediyoruz diyorlardı. Şimdi kadrolu işçi 4000'e düştü, hâlâ işçilikten zarar ediyoruz diyorlar. 10 bin işçi gitti buradan. Sendikada 9 yıldır yönetime gelenler bir defa olsun, üretim toplantısına girmemiş. Hammadde getirilmiyor, yedek parça alımında neler yapılıyor bilinmiyor. Sendikanın bütün işletme faaliyetlerinden bilgisi olmalı. Çünkü biz üreteniz. Ondan sonra zarar ediyor, üretim yapılmıyor deniyor, sendika da bu lafları sineye çekiyor. Sendikacılıktan başka her şey yapılıyor. Bunlar sendikacı mı işveren mi belli değil, başında baret, boğazında kravat.

ÖNCEKİ HABER

Kale gibi fabrika

SONRAKİ HABER

ATK’den Kurkut raporu: Ölüme neden olan mermi zeminden sekti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa