Bir gün bile dayanamadılar

Bugün 24 Temmuz. Sansürün kaldırılışının 93. yıldönümü. OHAL Bölge Valiliği, yayıma dün başlayan gazetemizin OHAL kapsamındaki Diyarbakır, Tunceli, Hakkâri ve Şırnak illerine girişini yasakladı.

Bir gün bile dayanamadılarYayınına dün başlayan gazetemiz Günlük Evrensel'in OHAL bölgesi kapsamındaki illere girişi, OHAL Bölge Valiliği kararı ile yasaklandı. Diyarbakır Temsilcimiz Mehmet Aslanoğlu'na tebliğ edilen karar yazısında şu ifadelere yer verildi: "OHAL Bölge Valiliği'nin 23.07.2001 gün ve 02. (İç. İşl.)-01/1322 sayılı yazıları ile halen günlük olarak yayımlanan Günlük Evrensel isimli gazetenin 23.07.2001 tarihinden itibaren Olağanüstü Hal uygulaması devam eden illere (Diyarbakır, Tunceli, Hakkâri, Şırnak) sokulması, dağıtılması yasaklandığı hususu tebellüğ olunur." Hiçbir maddenin belirtilmediği, açık hiçbir gerekçeye yer verilmediği tebliğ yazısında OHAL Bölge Valiliği, yasak gerekçesini, İçişleri Bakanlığı'nın kendilerine gönderdiği yazıya dayandırdı. Böylelikle, İçişleri Bakanlığı görevine gelirken en temel amacının insan haklarına saygılı bir yönetim anlayışını hakim kılmak olduğunu ileri süren Rüştü Kazım Yücelen'in insan hakları ve demokrasi anlayışı da belgelenmiş oldu. Yücelen, göreve gelişinde verdiği ilk özel demeçte, "Türk insanının özgürlüklerinin teminatı İçişleri Bakanlığı'dır" demişti. İnsan Hakları Bakanlığı'ndan gelen bir siyasetçi olarak bu konudaki hassasiyeti çok iyi bildiğini belirten Yücelen, İçişleri Bakanlığı'nın insan haklarının teminatı haline getirileceğini söylemişti. (6 Haziran 2001 Milliyet)Bu sözlerin sahibi Yücelen, sansürün kaldırılışının yıldönümünde günlük bir gazeteye yasak getiren bakan olarak anılacak.Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni İhsan Çaralan, konu ile ilgili olarak dün bir yazılı açıklama yaptı. Çaralan, "OHAL Bölge Valiliği, daha önce de Günlük Emek, Yeni Evrensel gibi bazı gazetelerin OHAL bölgesine girişini yasaklamış; bölge halkının gerçek haber ve doğru yoruma ulaşma hakkını engellemişti. OHAL Valiliği'nin, herhangi bir yargı kararına dayanmayan, hiçbir gerekçe belirtilmeksizin aldığı yasaklama kararı, "halkın haber alma hakkı"nı gasp etme, gerçeğin üzerini örtme; doğruları gizleme çabasından başka bir şey değildir" dedi.

Yasak kaldırılsınÇaralan, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'e de yazılı bir açıklama gönderdi. Yücelen'e İçişleri Bakanlığı'na geldiği dönemde yaptığı, "İçişleri Bakanlığı bundan böyle Türkiye'de insan haklarının teminatıdır" açıklamasını hatırlatan Çaralan, yasak kararından biran önce vazgeçilmesini istedi.

AİHM'e başvurulacakBu yasağın kaldırılması için her türlü mücadelenin verileceğini belirten İhsan Çaralan, OHAL Valiliği'nin bu tür kararları ile ilgili iç hukuk yolu kapalı olduğu için, konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkesi dahil olmak üzere, her türlü uluslararası hukuk platformuna taşınacağını bildirdi.
www.evrensel.net